Курсовые работы на XOROSHO.org.ua
Полный каталог курсовых работ...  | Заказать курсовую работу...  | Найти курсовую работу...  | Популярные курсовые...  | Работа для преподавателей  | Техподдержка 
На цьому сайті ви можете знайти реферати, контрольні, задачі, курсові та дипломні роботи з рызних тем. Перед вами - величезна скарбниця рефератів в Україні. На сайті «xorosho.org.ua» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на xorosho.org.ua!

Хорошие курсовые работы:

 • Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства

  ВСТУП 3
  1. Сутність, характеристики та завдання рекламної компанії 4
  2. Класифікація рекламних компаній 5
  3. Методика проведення рекламної компанії 8
  4. Практичні аспекти розробки рекламної кампанії з використанням мережевих технологій на прикладі інвестиційної компанії «...» 9
  4.1 Коротка характеристика компанії 9
  4.2. Елементи проведення рекламної кампанії 9
  4.3. Процес розробки рекламної кампанії в Інтернеті для компанії «...» 16
  ВИСНОВКИ 18
  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

 • Динаміка шлюбності в Україні

  ВСТУП 3
  1. ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ШЛЮБУ 5
  2.АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ШЛЮБНОСТІ В УКРАЇНІ 11
  3. ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН 15
  ВИСНОВОК 22
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26

 • Дослідження проблем фінансового менеджменту та корпоративних фінансів (Бібліографічний опис.)

  Дослідження проблем фінансового менеджменту та корпоративних фінансів знайшли своє відображення в роботах українських вчених, зокрема Л.М. Бабич, І.О. Бланка, М.Д. Білик, О.Д. Василика, Л.П. Довгань, О.Д. Данілова, А.І. Даниленка, О.Д. Заруби, Г.Г. Кірейцева, Н.І. Костіної, В.І. Міщенка, С.В. Науменкової, В.М. Суторміної, В.М. Федосова, а також російських економістів І.Т. Балабанова, Є.С. Стоянової, Л.М. Павлової, А.Д. Шеремета та ін. Значний внесок у вирішення проблем корпоративних фінансів зробили зарубіжні вчені Р. Брейлі, Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, М. Гордон. Разом з тим багато аспектів фінансового менеджменту корпорацій залишаються нерозкритими, потребують поглиблення розробки його теорії та методології. Існує нагальна необхідність вдосконалення методології дослідження, а також методичних підходів щодо визначення видів, форм та розміру дивідендних виплат в сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств з несталою структурою власності. ........
 • ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (варіант 3)

  1.ФІНАНСОВА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА, КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 3
  ЗАВДАННЯ 1 17
  1. Чистий дохід (виручка) від реалізації:
  45,9 - 2,7 - 9,18 = 34,02
  2. Валовий прибуток
  34,02 – 16,3 =17,72
  3. Прибуток від операційної діяльності
  17,72 – 6,9 – 2,9 + 3,1 – 2,5 = 8,52
  4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
  8,52 + 1,2 + 0,7 – 0,3 – 0,2 + 0,1 - 0,2 = 9,82
  5. Прибуток від звичайної діяльності
  9,82 – 2,46 = 7,36
  6. Чистий прибуток: 7,36
  .....
  ЗАВДАННЯ 2 19
  ЗАВДАННЯ 2
  Варіант А (І)

  1. Кошторис
  Прямі матеріальні витрати 60
  Прямі трудові витрати 12
  Інші прямі витрати на одиницю продукції 7
  Накладні змішані загально виробничі витрати 17
  Всього 96
  2. Сукупні витрати
  (96 * 100) + 5000 + 2000 + 6000 = 22600 (Сукупні витрати)
  22600 / 100 = 226 грн. (витрати на одиницю)
  3. Обсяг прибутку
  100 * 230 = 23000 грн. (виручка)
  23000 – 22600 = 400 грн.
  4. Рентабельність
  (400 / 22600) * 100 = 1,27%
  Коефіцієнт покриття постійних витрат
  (400 / 13000) * 100 = 0,03
  Варіант А (ІІ)
  1. Кошторис
  Прямі матеріальні витрати 60
  Прямі трудові витрати 12
  Інші прямі витрати на одиницю продукції 17
  Накладні змішані загально виробничі витрати 17
  Всього 96
  2. Сукупні витрати
  (96 * 150) + 5000 + 2000 + 6000 = 27400 грн.
  27400 / 150 = 182,67 грн. (на одиницю)
  3. Обсяг прибутку
  150 * 210 = 31500 грн. (виручка)
  31500 – 27400 = 4100 грн.
  4. Рентабельність
  (4100 / 27400) * 100 = 14,96%
  Коефіцієнт покриття постійних витрат
  (4100 / 13000) = 0,31
  Варіант Б (І)
  1. Кошторис
  Прямі матеріальні витрати 18
  Прямі трудові витрати 64
  Інші прямі витрати на одиницю продукції 12
  Накладні змішані загально виробничі витрати 24
  Всього 118
  2. Сукупні витрати
  (50 * 118) + 5000 + 2000 + 6000 = 18900 грн.
  18900 / 50 = 378 (на одиницю)
  3. Обсяг прибутку
  50 * 275 = 13750 грн.
  18900 – 13750 = -5150 грн.
  Перший варіант товару Б є неприбутковим, тому недоцільним.
  Варіант Б (ІІ)
  1. Кошторис
  Прямі матеріальні витрати 18
  Прямі трудові витрати 64
  Інші прямі витрати на одиницю продукції 12
  Накладні змішані загально виробничі витрати 24
  Всього 118
  2. Сукупні витрати
  (40 * 118) + 5000 + 2000 + 6000 = 17720 грн.
  17720 / 40 = 443 грн. (на одиницю)
  3. Прибуток
  40 * 290 = 11600 (Виручка)
  11600 – 17720 = -6120 грн.
  ....
  ЗАВДАННЯ 3 24
  ...
  Результати розрахунків представлені в таблиці 1.1.
  Показники Порядковий номер року
  0 1 2 3 4 5 6
  Інвестиції в основні засоби, тис.грн 25600 5600
  Обсяг реалізації продукції, ум.од 680 680 730 730 780 780
  Ціна за 1 од.прод 20 20 20 20 20 20
  Доходи (виручка) від реалізації, тис.грн 13600 13600 14600 14600 15600 15600
  Чистий дохід від реалізації, тис.грн 10880 10880 11680 11680 12480 12480
  Витрати (без амортизації), тис.грн 4000 4000 4000 4200 4200 4200
  Амортизація 4654,55 4189,09 3723,64 3258,18 3403,06 2836,4
  Залишкова вартість основних засобів, тис.грн 25600 20945,45 16756,36 13032,72 15374,54 11970,94 6865,45
  Витрати (з амортизацією), тис.грн 8654,55 8189,09 7723,64 7458,18 7603,6 7036,4
  Прибуток до оподаткування, тис.грн 2225,45 2690,91 3956,36 4221,82 4876,4 5443,6
  Податок з прибутку, тис.грн 2225,45 2690,91 3956,36 4221,82 4876,4 5443,6
  Чистий прибуток, тис.грн 1669,09 2018,18 2967,27 3166,36 3657,3 4082,7
  Готівковий потік, тис.грн 6323,64 6207,27 6690,91 6424,54 7060,36 6919,1
  Дисконтований готівковий потік за різних ставок дисконтування, тис.грн
  R=10%
  R=20%  6323,64
  6323,64  4812,3
  4978,1  4671,12
  4781,31  4597,54
  4518,12  55489,43
  5124,12  5601,3
  5142,9
  Чиста приведена вартість(NPV) за різних ставок дисконтування, тис.грн
  R=10%
  R=20%  5748,76
  5269,67  5129,76
  4310,6  5030,76
  3867,58  4400,37
  3088,72  4385,65
  2824,36  4385,65
  2306,37
  ...
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

 • ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (варіант 26)

  Планування, виконання та контроль аналітичних робіт на підприємстві 3
  Завдання 1 9
  Завдання 1
  Застосовуючи способи ланцюгової підстановки та абсолютних різниць визна-чити зміну обсягу випущеної продукції (тис. грн.) під дією таких факторів: зміни добової потужності підприємства, ступеня її використання, кількості робочих днів за рік та відпускної ціни 1 т. продукції.
  Показник Рік
  минулий звітний
  Добова потужність, Пдоб, т/добу 30 32
  Коефіцієнт використання до-бової потужності, Квик 0,92 0,89
  Кількість днів роботи підпри-ємства, Кднів 256 275
  Ціна 1 т. продукції, тис. грн. 2,4 2,6


  Завдання 2 12
  Завдання 2
  Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господар-ську діяльність підприємства. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємства, проран жувати підприємства та вибрати найкраще (методом суми місць і відстані до еталону).
  Підрозділ Показник
  Виконання плану випуску продукції Виконання плану продук-тивності праці Виконання плану прибут-ку Ритмічність виробництва Виконання плану фондо-віддачі
  Цех 1 101,5 102,7 101,8 88,9 100
  Цех 2 101,6 101,6 110,6 91,6 104,5
  Цех 3 101,4 101,7 108,4 95,5 101,7
  Цех 4 99,4 102,6 81,8 86,9 99,2


  Список використаної літератури 13

 • Значення та функції комунікацій в інформаційному суспільстві

  1. Інформаційне суспільство: поняття та сутність 3
  2. Роль комунікації в інформаційному суспільстві 5
  Література 12
  1. Алексей Голобуцкий. Информационное общество и Украина.// Українська мережа Інформаційного суспільства, 2002 рік. Адреса посилання - http://e-ukraine.org.ua/publications/is/Ukraine.htm
  2. Почепцов Г.Г. Павлик рилейшнз для профессионалов. К: Из-во "Ваклер", 2001
  3. Почепцов Г.Г. Как "переключают" народы. Психологические/информационные операции как технологии воздействия на массовое сознание в ХХ веке. К: Из-во "Ваклер", 2001
  4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. Из-во "Ваклер", 2001, с..25
  5. Рубинштейн Р. Принятие чьей-либо стороны: уроки войны в Персидском заливе // Почепцов Г. Национальная безопасность стран переходного периода. — К., 1996.
  6. Черешкин Д.С., Смолян ГЛ., Цыгичко В.Н. Реалии информационной войны // "Конфидент". - 1996. -№4.
  7. Bass C.D. Building castles on sand. Underestimating the tide of information operations // Airpower Journal. — Summer 1999
  8. Henry R., Peartee C.E. Military theory and information warfare // Parameters. — Autumn 1998
  9. Nye J.S. Redefining NATO's mission in the information age // NATO Review. - 1999. - N 4
  10. Stein G.J. Information warfare // Airpower Journal. -Spring 1995

 • Інвестування

  Питання 1 3
  Зарубіжний досвід функціонування ринку капіталів
  Питання 2 7
  Організаційно-економічні умови розвитку ринку цінних паперів
  Завдання 3 13
  Для організації нового підприємства необхідно вкласти 100 000 грн. За проектом протягом чотирьох років грошові потоки складатимуть: 1 рік – 35 000 грн.; 2 рік – 45 000 грн.; 3 рік – 50 000 грн.; 4 рік – 35 000 грн. Дисконтна ставка – 12%. Визначте доцільність проекту.
  Завдання 4 16
  Останній раз компанія виплатила на кожну акцію дивіденди в сумі 18 грн. Очікуваний темп росту дивідендів – 5%, норма поточної дохідності – 15%. Визначити поточну ринкову вартість акції.
  Список використаної літератури 17

 • К/р автоматизвція робочого місця бухгалтера і аудит

  1. Інтерфейс взаємодії системи обробки облікової інформації з іншими системами на різних рівнях управління 1
  2. Технологічне і організаційне середовище автоматизованого робочого місця колективного і індивідуального користування 2
  3. Взаємозв"язок функцій створення і управління інформаційною системою засобами систем управління базами даних 3
  4. Робота в середовищі пакету прикладних програм 1С бухгалтерія. Економічний аспект проблеми 4
  5. Експертні системи в економиці. Класифікація експертних систем залежно від типу розв’язуваних задач 10

 • К/р з управління бізнесом

  1. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану 3
  2. Місце і значення іноваційного менеджменту 7
  3. Покажіть у вигляді схеми структуру мотиваційного механізму компанії 10
  Література 14

 • Контрольна робота на тему: Джерела римського цивільного права. Майнові відносини подружжя. Предмет: Основи римського цивільного права


  Вступ 3
  1. Джерела римського цивільного права 5
  2. Майнові відносини подружжя 14
  Висновки 18
  Список використаних джерел 21

 • Контрольна робота Тема: «Принцип презумпції невинуватості» Предмет: Кримінально-процесуальне право

  Зміст

  Вступ 3
  1. Правове регулювання, поняття та юридичний зміст принципу презумпції невинуватості 4
  2. Міжнародна практика застосування принципу презумпції невинуватості 10
  Висновок 16
  Список використаних джерел 18

 • Основи педагогіки та психології. Контрольна робота.


  ВСТУП 3
  1. Функції та форми прояву психіки людини 5
  1.1. Свідомість 5
  1.2. Підсвідомість 8
  1.3. Несвідоме 9
  ВИСНОВКИ 15
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

 • Переклад. Англійська. Контрольна

  Exercise 3. Complete the given paragraph about yourself. Speak about your biography.
  MY BIOGRAPHY
  My name is _____. I was born in ______ in the town of ______ in a family of _______ (workers, farmers, office workers).
  My family is (not) large. It consists of _____ people. I have a mother, a father, a sister, …
  My mother’s (father’s, sister’s, brother’s) name is _____. She/he is ____ years old. She/he works at a plant (factory, office). She/he is a _____ by profession.
  We live in a private house (modern high-rise / many-storied building). Our house / flat has ____ rooms: a dining-room/ sitting-room/ living-room/ bedroom/ nursery; and there is also a kitchen, a bathroom, a large corridor and a good balcony. There are all modern conveniences in our flat: gas, running cold and hot water and central heating. Our house/ flat is not very large but comfortable.
  In 19 __ I entered secondary school which I finished in 19__. (Then I worked as a worker at a big plant and served in the ranks of the army/ studied at technical school).
  In ____ I successfully passed my entrance exams to the National University of Food Technologies which is in 68, Volodymirska Street and now I am a first-year student of the extra-mural faculty. I major in ______.
  I am interested in art, literature and music. I often visit museums, theatres, cinemas and exhibitions. I am also fond of sports, tennis and football especially.
  Upon graduating from the University I will work as an engineer/ production manager/ technologist/ process(ing) engineer at some enterprise of food industry.


  Module 2
  MY NATIVE TOWN
  Study the vocabulary
  native/ home town рідне місто
  ancient стародавній
  anniversary річниця
  places of interest визначні місця
  castle замок
  residental area житловий масив
  enterprise підприємство
  works завод, майстерні
  spacious просторий
  mill фабрика
  twin-town місто-побратим
  settlement селище
  puppet theatre ляльковий театр
  kindergarten дитячий садочок

  Exercise 1. Read and translate the following text.
  My native town is Grodno. It’s an ancient town. Not long ago it celebrated its 850th anniversary.
  The town of Grodno is situated on the river Neman. The river divides it into two parts. The older part of the town lies on the right bank of the Neman. Here you can see the old castle where kings once lived. Now it is a historic-archaeological museum. On the banks of the Neman one can also see modern apartment houses, offices and different architectural monuments. Among them there is a 17th century Roman Catholic church.
  Grodno is a fast-growing town. It’s a regional centre with the population of over 250,000 people. There are some big plants here and some smaller factories. The largest enterprises are: the “Azot” Works, the Footwear Factory, the Synthetic Fibre Mill, the Fine Cloth Mill, etc. There are several residential areas in our town. Every district has schools, kindergartens, shops, everyday services. The people of Grodno are very fond of their Zoo, the only Zoo in Belarus. Here you can see animals from all geographical regions of the world.
  Grodno is a big cultural centre. There are three institutions of higher education, many schools, technical colleges, some cinemas, drama and puppet theatres.
  There are also many public gardens and parks there. The newly built streets are wide and specious, lined with trees and flowers. The streets of the old part of the town are not very wide, but they are clean and green.
  One of the main streets in Grodno is Ozheshko Street. Here one can see a small old house. It is the house where Eliza Ozheshko, a famous democratic writer, lived and worked. Now it is a museum and a memorial library of foreign literature. Not far from it there is a monument to Eliza Ozheshko.
  It is interesting to know that Grodno has a twin-town in France. It’s Limoges, an industrial centre with the population of about 200,000 people.

  Exercise 1. Read and translate the following text.
  National University of Food Technologies
  There are 111 higher educational establishments in Kyiv and among them is The National University of Food Technologies which is in 68 Volodymyrska Street. It was founded in 1930 as the Kyiv Institute of Sugar Refinery Production and had 2 departments with 400 students. Now NUFT is the only technical university in Ukraine which provides training of highly skilled specialists in 25 specialities and 15 specializations for food, meat, dairy, pharmaceutical, microbiological and other branches of agro-industrial complex as well as for food machine building of Ukraine. About 10 thousand students study at the University at its full time departments as well as by correspondence.
  NUFT is a higher educational institution of the 4th level of accreditation. Training of students is provided at 8 departments (37 chairs). In 1998 Simpheropol Technical School of food production was incorporated to the University with a college status. The University chairs have 24 branches and 8 research and production complexes in leading enterprises, planning and research establishments. 3 research and production centres have been recently founded. Preliminary department and short-time preliminary courses of the University train entrants for higher educational institutions.
  The NUFT occupies 9 buildings where there are many lecture-halls, classrooms, laboratories and workshops, six computer centres with more than 30 computer classes.
  There is a special building for the library and reading-halls where our students usually prepare their homework and read up for their credits and exams.
  The students of the University are provided with 5 hostels, sports and recreation facilities.
  Our University trains specialists for various branches of food industry such as bread making, brewing, meat and dairy processing, sugar refining as well as engineers in thermal-engineering, mechanical engineers and economists at the departments of
  - technology of sugary substances,
  - technology of fermentative and bakery production,
  - technology of meat and dairy production,
  - economics and management,
  - accounting, finance and entrepreneurial activity,
  - power engineering,
  - automation and computer systems,
  - mechanical department.
  Each department has its own Dean's office.
  During junior years our students study basic subjects such as history, mathematics, physics, chemistry, descriptive geometry, technical drawing, strength of materials, elements of machines and one of the foreign languages.
  During senior years our students pay more attention to the study of the subjects closely connected with their future specialities.
  The study of theory is accompanied by practical training at specially equipped labs and workshops, then in experimental sugar refinery and later on at various enterprises of food industry.
  Twice a year our students take their credits and exams.
  Our students do not only study, they take the most active part in doing research in the students' scientific society; they participate in social life of our University; they go in for various kinds of sport and take part in amateur art activities.
  The fourth year is devoted to practical training and to the work at the graduation thesis. After successful presenting a graduation thesis or sitting for the State exams students receive diplomas which qualify them to work in the field for which they have been trained and are awarded a Bachelor's Degree. Those students, who want to get a Specialists or Master's Degree, continue their studies during the fifth and sixth years.
  Upon graduating from our University they get appointments in every corner of our country. Wherever they work, they are promoters of modern food production and technology.

  Exercise 1. Read, translate and retell the text.
  Kyiv is the capital of Ukraine. It is a large political, industrial, scientific and cultural centre. It is the biggest city in Ukraine, its population is above 2.600.000 inhabitants.
  Kyiv is situated on the Dnipro, the longest river in Ukraine. The city is well known for its picturesque green hills, parks and gardens and for its Khreshchatik Street - the main thoroughfare of the city.
  Kyiv is a large industrial centre. Complex automatic lathes, excavators, sea and river ships, airliners, motorcycles, electric measuring instruments and many other goods are produced in Kyiv. New Metro lines are being built to connect industrial and new residential regions with the centre of the city.
  Kyiv is also a large centre of science and national Ukrainian culture. The Academy of Sciences, many research institutes, universities, technical and vocational and hundreds of general secondary schools, gymnasiums and lyceums are located in the city. The famous Kyiv Schevchenko Opera and Ballet House, the Kyiv Ivan Franko Drama Theatre, the Lesya Ukrainka Russian Drama Theatre and other theatres, museums, a lot of cinemas, clubs, hundreds of libraries are also there.
  There are many monuments in Kyiv. Among them the monuments to B.Khmelnitsky, T.G.Shevchenko, A.Pushkin and many others can be seen in the city.
  Speaking about Kyiv it is necessary to add that the city is famous also for its historical places. The city of Kyiv is one of the oldest cities of Europe. The history of Kyiv dates back to the end of the 5th century. And during a long period of time Kyiv was the Mother of Russian cities, the capital of the first old Russ state or Kievan Russ. Among the historical monuments of Kyiv one can enjoy the St. Sophia Cathedral, the Golden Gates, the Kyiv-Pechersk Lavra.
  Ancient, yet ever young, the city of Kyiv with its wonderful buildings, straight broad streets, numerous green parks, historical and architectural monuments will always be one of the most beautiful cities of the world.
 • Порядок формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій. Джерела формування резерву під кредитні ризики.

  Порядок формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій. Джерела формування резерву під кредитні ризики.
  Література
 • Тема: 1) Контрактні ціни залежно від способу фіксації (тверді, рухомі з наступною фіксацією, ковзаючі та змішані). 2) Вплив податків на ціноутворення.

  1. Контрактні ціни залежно від способу фіксації (тверді, рухомі з наступною фіксацією, ковзаючі та змішані) 3
  2. Вплив податків на ціноутворення 10
  Задача 12
  Список використаної літератури 13

 • "Новий курс" Ф. Рузвельта. Контрольна робота

  Вступ 3
  1. Передумови впровадження та суть "Нового курсу" 4
  2. Значення "Нового курсу" в подальшому розвитку США та інших країн 10
  Висновки 21
  Список використаної літератури 22

 • 1,Інформаційна база та інструментарій аналізу, 2.Показники ефективності використання ресурсів: їх аналіз,фактори впливу,Застосування функціонально-вартісного аналізу

  1. Інформаційна база та інструментарій аналізу 3
  2. Показники ефективності використання ресурсів: їх аналіз,фактори впливу, застосування функціонально-вартісного аналізу 7
  3. Практична частина 13
  Група 1. Показники майнового стану
  1)Коефіцієнт зносу основних засобів:
  Кзн = сума зносу/первісна вартість
  Кзн 0 = 2703,1/5004,6=0,54
  Кзе 1 = 2831,5/6136,4 = 0,46
  Загальна зношеність основних фондів велика, тобто основні фонди підприємства потребують оновлення. За звітний період коефіцієнт зносу зменшився на 0,08, що вказує на загальне оновлення основних фондів.
  2)Коефіцієнт придатності
  Кпр = залишкова вартість ОФ / первісна вартість ОФ
  Кпр 0 = 2301,5/5004,6=0,46
  Кпр 1 = 3304,9/6136,4=0,54
  За звітний період коефіцієнт придатності збільшився на 0,08, що вказує на покращення стану основних фондів
  3)Показники руху основних фондів:
  - коефіцієнт оновлення
  Кон = вартість ОФ, введених в експлуат. / вартість ОФ на кінець року
  Кон 2006 = 39,8/2301,5 = 0,02
  Кон 2007 = 27,3/3304,9 = 0,01
  Коефіцієнт оновлення основних фондів знаходиться на низькому рівні, що свідчить про повільну заміну застарілих основних фондів новими.
  - коефіцієнт вибуття
  Кв = вартість вибулих ОФ / залишок ОФ на початок року
  На підприємстві не було вибуття основних фондів у 2006 та 2007 роках.
  4) Питома вага активної частини основних фондів у загальній їх вартості:
  Какт.оф = вартість машин та обладнання/загальна вартість ОФ
  Какт оф 0 = 918,6/2301,5 = 0,4
  Какт оф 1 = 817,5/3304,9 = 0,25
  Питома вага активних основних фондів в загальній вартості основних фондів значно знизилася, що є негативною тенденцією, тому що зменшилася та частина основних фондів, що бере безпосередню участь у виробництві.
  5)Фондовіддача основних фондів
  ФО = Обсяг реаліз.продукції / середньорічна вартість ОФ
  ФО 2006 = 7097,0/2301,5 = 3,08
  ФО2007 = 9683,8/3304,9= 2,93
  За період, що аналізується, фондовіддача знизилася на 0,15, що вказує на погіршення ефективності використання основних фондів у виробництві

  Група 2. Показники фінансової стійкості та незалежності
  1)Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)
  Кавт = Джерела власних коштів / джерела усіх коштів
  Кавт 0 = 2543,2/4280,1 = 0,59
  Кавт 1 = 2591,8 / 5942,3 = 0,44
  Нормативне значення показника – 0,5. За звітний період фінансова стійкість погіршилася, питома вага власних джерел у всіх наявних джерелах зменшилася на 0,15, тобто підприємство збільшило обсяг позикових коштів для забезпечення процесу виробництва.
  2)Коефіцієнт фінансової стійкості
  Кфс =(Джерела власн.коштів + довгострокові позики)/джерела усіх коштів
  Підприємство не має довгострокових зобов’язань, тому коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює коефіцієнту автономії.
  Нормативне значення показника становить 0,7, тобто фінансове становище підприємства нестійке.
  3)Коефіцієнт маневреності
  Кман = Власний оборотний капітал / власний капітал
  Кман 0 = (1812,2-1736,9)/2543,2=0,03
  Кман 1 = (2460,2-3350,5) / 2591,8=-0,34
  Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних засобів підприємства перебуває в мобільній формі, даючи змогу підприємству маневрувати цими засобами. Нормативне значення показника – 0,4-0,6, тобто маневреність власних коштів підприємства дуже низька, а наприкінці року поточні зобов’язання перекривають не лише увесь оборотний капітал, а і частину необоротних засобів, що вказує на збільшену залежність підприємства від кредиторів.
  4)Коефіцієнт співвідношення позикових і залучених коштів до власних коштів (коефіцієнт заборгованості)
  Кзаборг = (довгострокові зобов.+поточні зобов.)/власний капітал
  Кзаборг.0 = 1736,9/2543,2 = 0,68
  К заборг.1 = 3350,5 / 2591,8 = 1,29
  За звітний період коефіцієнт заборгованості збільшився з 0,68 до1,29, що також вказує на погіршення фінансового становища підприємства. Його залучений та позиковій капітал наприкінці року на 29% перебільшує власний капітал, що говорить про зростаючу залежність підприємства від позикових коштів.
  5)Питома вага залучених коштів в усіх наявних коштах підприємства
  Кзалуч.кош = (довгосрок.зобов.+поточні зобов.)/джерела усіх коштів
  Кзалуч.кошт. 0 = 1736,9 / 4280,1 = 0,41
  К залуч.кошт 1 = 3350,5 / 5942,3 = 0,56
  Питома вага залучених коштів в усіх наявних коштах підприємства також збільшилася. Нормативне значення показника – 0,5, тобто на підприємстві частка позикових та залучених коштів перевищує власні кошти.
  6)Коефіцієнт інвестування основних засобів
  К інв. = Необоротні активи / Джерела власних коштів
  Кінв. 0 = 2301,5 / 2543,2 = 0,9
  Кінв. 1 = 3304,9 / 2591,8 = 1,28
  Вважаться доцільно, якщо необоротні активи фінансуються зі своїх власних джерел на 50%. На даному підприємстві на початок року необоротні кошти фінансувалися повністю за рахунок власних коштів. Наприкінці року 28% необоротних активів фінансується за рахунок позикових коштів.

  Група 3. Аналіз платоспроможності та ліквідності
  Платоспроможність підприємства - це його здатність своєчасно виконувати зобов’язання.
  Ліквідність балансу – це ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші повинен відповідати терміну погашення зобов’язань.
  Ліквідність підприємства – це спроможність підприємства сплатити (погасити) свої короткострокові зобов’язання (тобто сплатити в короткий термін борги, дата яких точно не встановлена).
  Перспективна ліквідність та прогнозна платоспроможність виконується при виконанні наступних умов:

  Сума найліквідніших активів і активів, що швидко реалізуються (гроші + цінні папери + строкова дебіторська заборгованість > Термінові зобов’язання (4 розділ пасиву балансу) 1727,3
  2348,7 <
  < 1736,9
  3350,5
  Запаси (стр.100-140 активу балансу) > Довгострокові та середньострокові пасиви (3 розділ балансу) 80
  111,3 >
  > 0
  0
  Оборотні кошти (2 розділ балансу) > Короткострокові зобов’язання (4 розділ пасиву балансу) 1812,2
  2460,2 >
  < 1736,9
  3350,5
  Необоротні кошти (1 розділ активу балансу) < Постійні пасиви (1 розділ пасиву балансу) 2464,2
  3477,7 <
  > 2543,2
  2591,8

  За звітний період ліквідність активів підприємства погіршилася. Сума швидкореалізовуваних активів менша за термінові зобов’язання (перша умова не виконується). Друга умова виконується тому, що немає довгострокових зобов’язань. Щодо прогнозної платоспроможності, то на початок періоду обидві умови виконувалися, а на кінець періоду необоротні активи стали перевищувати постійні пасиви, що вказує на фінансування необоротних активів за рахунок залучених коштів. Умови платоспроможності погіршилися.
  Розрахуємо коефіцієнти ліквідності:
  1)Коефіцієнт абсолютної ліквідності:
  Кабс.лік. = (грошові кошти+поточ.фін.інвест)/поточн. зобов’язання
  Кабс.лік 0 = 249,3 / 1736,9 = 0,14
  Кабс.лік.1 = 597/3350,5 = 0,18
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,04, але нормативне значення складає 0,2, що вказує на недостатню здатність підприємства миттєво погасити короткострокову заборгованість.
  2) Коефіцієнт поточної (загально) ліквідності:
  Кзаг.лік.=(гроші+коротко строк.фін.вклад.+розрах.з дебітор.)/поточ. зобов.
  Кзаг.лік.0 = 1727,3/1736,9 = 0,99
  К заг.лік. 1 = 2348,7/3350,5 = 0,7
  Нормативне значення коефіцієнту загальної ліквідності – 1,0, тобто підприємство не здатне вчасно в повній мірі погасити короткострокові зобов’язання за рахунок менш ліквідних активів.
  3) Коефіцієнт покриття
  Кпокр = (обор.активи+витрати майб.періодів)/поточні зобов’язання
  Кпокр.0 = (1812,2+3,7)/1736,9=1,05
  Кпокр.1 = (2460,2+4,6)/3350,5 = 0,73
  Нормативне значення – 2-2,5. Підприємство має низький коефіцієнт покриття та свідчить про недостатність оборотних активів для розрахунку за короткостроковими зобов’язаннями.
  4) Уточнений коефіцієнт покриття (коефіцієнт критичної ліквідності)
  Ккрит.лікв.=скориг.обор.активи/поточні зобов’язання
  Ккрит.лікв.0=1742,7/1736,9=1
  Ккрит.лікв.1=2356,4/3350,5=0,7
  Нормативне значення коефіцієнту – 0,7, тобто підприємство здатне розрахуватися за своїми короткостроковими зобов’язаннями у разу необхідності.
  5) Коефіцієнт покриття заборгованості за рахунок дебіторів
  Кзаб.дебіт=дебіторська заборг./поточна кредит.заборг
  Кзаб.дебіт.0=1478/1736,9=0,85
  Кзаб.дебіт.1=1751,7/3350,5=0,52
  Нормативне значення показника ≥1, тобто кредиторська заборгованість перевищує дебіторську, що свідчить про недостатність платіжних засобів у підприємства.

  Група 4. Аналіз ділової активності
  1)Коефіцієнт оборотності оборотних коштів:
  Коб.обіг.коштів=Дохід від реалізації/середні залишки обор.активів
  Коб.обіг.коштів2006= 7097/1812,2=3,9
  Коб.обіг.коштів2007= 9683,8/2136,2=4,5
  Тобто обігові підприємства протягом звітного року здійснили 4,5 оборотів, а кожна гривня оборотних коштів принесла 4,5 грн. чистого доходу.
  2) Тривалість одного обороту в днях:
  Тривалість одного обороту в днях = 360/ Коб.обіг.коштів
  Тривалість одного обороту2006 = 360/3,9=92
  Тривалість одного обороту2007 = 360/4,5=80
  Тривалість одного обороту за рік зменшилася на 12 днів, що вказує на погіршення ділової активності підприємства.
  3) Оборотність запасів підприємства
  Коб.зап=собівартість реаліз.прод./середній запас
  Коб.запасів2006=6048/69,5=87
  Коб.запасів2007=8338,8/86,65=96,2
  Середній термін оборотності запасів:
  Середній термін оборотності запасів=360/Коб.запасів
  Середній термін оборотності зап.2006 = 360/87=4,13
  Середній термін оборотності зап.2007 = 360/96,2=3,74
  Термін оборотності запасів високий – 3,74 дні, тобто він скоротився на 0,39
  4)Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:
  Коб.деб.заборг.=чистий доход від реаліз/середньорічна дебіт.заборг.
  Коб.деб.заборг2006=7097/1478=4,8
  Коб.деб.заборг2007.=9683,8/1614,85=6
  Середній термін оплати заборгованості:
  Термін оплати заборг.2006=360/4,8 = 75 днів
  Термін оплати заборг.2007=360/6 = 60 днів
  5) Операційний цикл – це час, необхідний для перетворення запасів та дебіторської заборгованості у готівку:
  Оп.цикл = Термін обор.запасів+Термін обор.дебіт.заборгованості
  Для підприємства у 2006 році операційний цикл складає 80 днів, а у 2007 операційний цикл складає 64 дні, тобто операційний цикл зменшився на 16 днів.
  Скорочення операційного циклу дозволило підприємству вивільнити оборотних коштів:
  Вивільненя обор.коштів=Чистий доход від реаліз./дні скорочення циклу
  Вивільненя обор.коштів = 9683,8/16=600,2 тис.грн.

  Група 5. Показники рентабельності.
  1) Рентабельність продукції
  Рпрод.=Валовий прибуток/собіварт.реаліз.прод.*100%
  Рпрод.2006=1049/6048*100=17%
  Рпрод.2007=1345/8338,8*100=16%
  Рентабельність продукції знизилася на 1%
  2)Рентабельність активів:
  Рактивів=Чистий прибуток/Середньорічну вартість активів
  Рактивів = 46,2/2136,2=2,16
  Тобто дивіденди для інвесторів та акціонерів не можуть перевищувати 2,16% від прибутку підприємства
  3)Рентабельність власного капіталу
  Рвк = Чистий приб./Середньорічна вартість власн.капіталу*100%
  Рвк = 46,2/2567,5*100%=1,8
  4) Рентабельність необоротних активів
  Рна = чистий прибуток/середньорічна варт.необор.активів*100%
  Рна = 46,2/2803,2=1,65
  5)Рентабельність продажів
  Рпродажів = операційний прибуток/чистий дохід від реаліз*100%
  Р продажів = 118,1/9683,8=1,22
  6)Коефіцієнт валового прибутку
  Квп = Валовий прибуток/чистий дохід від реалізації*100%
  Квп 2006=1049/7097*100%=14,78
  Квп 2007= 1345/9683,8*100%=13,9
  Доля валового прибутку в чистому доході від реалізації за 2007 рік зменшилася на 0,88, тобто кожна гривня реалізації стала приносити підприємству на 0,88 грн.менше.
  7) Коефіцієнт чистого прибутку
  Кчп = Чистий прибуток/Чистий дохід від реалізації*100%
  Кчп2006=149,5/7097*100 = 2,1
  Кчп2007 = 46,2/9683,8=0,5
  Коефіцієнт чистого прибутку зменшився на 1,6, тобто кожна гривня реалізації стала приносити на 1,6 грн. чистого прибутку менше. Це вказує на зниження прибутковості діяльності підприємства.
  Проведемо загальний аналіз фінансового становища підприємства (таблиця 1)

  Таблиця 1
  Показники фінансового становища та результатів діяльності ЗАТ «Пост-Київ і Ко»
  № п/п Група показників Назва показника Нормативне значення На початок періоду На кінець періоду Відхилення на кінець року порівняно з початком Темп зростання, %
  1 Група 1. Показники майнового стану Коефіцієнт зносу основних фондів 0,54 0,46 -0,08 0,85
  Коефіцієнт придатності 0,46 0,54 0,08 1,17
  Коефіцієнт оновлення ОФ 0,02 0,01 -0,01 0,48
  Коефіцієнт вибуття ОФ
  Питома вага активної частини ОФ 0,40 0,25 -0,15 0,62
  Фондовіддача 3,08 2,93 -0,15 0,95
  2 Група 2. Показники фінансової стійкості та незалежності Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 0,5 0,59 0,44 -0,15 0,75
  Коефіцієнт фінансової стійкості 0,7 0,59 0,44 -0,15 0,75
  Коефіцієнт маневреності 0,4-0,6 0,03 -0,34 -0,37 -11,33
  Коефіцієнт відношення позикових та залучених коштів до власних коштів 0,5-1 0,68 1,29 0,61 1,90
  Питома вага залучених коштів в усіх наявних коштах підприємства 0,5 0,41 0,56 0,15 1,37
  Коефіцієнт інвестування основних засобів 1-2 0,90 1,28 0,38 1,42
  3 Група 3. Аналіз платоспроможності та ліквідності Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 0,14 0,18 0,04 1,29
  Коефіцієент загальної ліквідності 1 0,99 0,70 -0,29 0,71
  Коефіцієнт покриття 2-2,5 1,05 0,73 -0,32 0,70
  Коефіцієнт критичної ліквідності 0,7 1,00 0,70 -0,30 0,70
  Коефіцієнт покриття заборгованості за рахунок дебіторів 1 0,85 0,52 -0,33 0,61
  4 Група 4. Аналіз ділової активності Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 3,90 4,50 0,60 1,15
  Тривалість одного обороту оборотних коштів 92,00 80,00 -12,00 0,87
  Коефіцієнт оборотності запасів 87,00 96,20 9,20 1,11
  Середній термін оборотності запасів 4,13 3,74 -0,39 0,91
  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 4,80 6,00 1,20 1,25
  Середній термін оборотності дебіторської заборгованості 75,00 60,00 -15,00 0,80
  Тривалість операційного циклу 80,00 64,00 -16,00 0,80
  Вивільнення оборотних коштів 600,20
  5 Група 5. Показники рентабельності Рентабельність продукції 17,00 16,00 -1,00 0,94
  Рентабельність активів 2,16
  Рентабельність власного капіталу 1,80
  Рентабельність необоротних активів 1,65
  Рентабельність продажів 1,22
  Коефіцієнт валового прибутку 14,78 13,90 -0,88 0,94
  Коефіцієнт чистого прибутку 2,10 0,50 -1,60 0,24

  За 2007 рік фінансове становище підприємства погіршилося. Відбулося зменшення прибутковості діяльності підприємства, знизилася ліквідність активів підприємства. Відбулося зростання частки позикових коштів та зменшення власних коштів у складі джерел утворення майна підприємства, що привело до погіршення фінансової стійкості підприємства. Позитивним є скорочення операційного циклу підприємства, що дозволило йому вивільнити 600,2 тис.грн оборотних коштів. Рентабельність діяльності підприємства зменшилася за усіма показниками, що вказує на зменшення частки прибутку у чистому доході від реалізації товару. Таке зменшення відбулося за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції та збільшення операційних та інших видів витрат.
  Проведемо аналіз стратегічного становища підприємства. Для цього проведемо аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

  1. Проведення аналізу факторів зовнішнього середовища ЗАТ «Пост-Київ і Ко»
  При оцінці ринкових можливостей та загроз візьмемо наступний список параметрів:
  1) Фактори попиту – місткість ринку, темпи його зростання, структуру попиту.
  2) Фактори конкуренції - враховувати кількість основних конкурентів, наявність на ринку товарів-замінників, висоту бар'єрів входу до ринку і виходу з нього, розподіл ринкових часток між основними учасниками ринку.
  3) Фактори збуту – при цьому необхідно приділити увагу кількості посередників, наявності мереж розподілу, умовам постачання матеріалів і комплектуючих.
  4) Економічні фактори – врахувати курс гривні, рівень інфляції, зміну рівня доходів населення, податкову політика держави.
  5) Політичні й правові фактори - оцінити рівень політичної стабільності в країні, рівень правової грамотності населення, рівень законослухняності, рівень корумпованості влади.
  6) Науково-технічні фактори – тут звичайно приймається до уваги рівень розвитку науки, ступінь впровадження інновацій (нових товарів, технологій) у промислове виробництво, рівень державної підтримки розвитку науки.
  7) Соціально-демографічні фактори - враховується чисельність і статевовікову структуру населення регіону, у якому працює підприємство, рівень народжуваності й смертності, рівень зайнятості населення й т.п.)
  8) Соціально-культурні фактори (звичайно враховуються традиції й система цінностей суспільства, існуюча культура споживання товарів і послуг, наявні стереотипи поводження людей і т.п.)
  9) Природні й екологічні фактори (береться до уваги кліматична зона, у якій працює підприємство стан навколишнього середовища, відношення громадськості до захисту навколишнього середовища.
  Проведені оцінки змін вказаних параметрів внесемо до таблиці ринкових можливостей і загроз.
  Таблиця 2
  Визначення ринкових можливостей і загроз ЗАТ «Пост-Київ і Ко»

  № п/п Параметр оцінки Можливості Загрози
  1 Конкуренція Достатньо ефективна маркетингова діяльність підприємства дозволяє завойовувати нові ринки збуту. Конкурентів на ринку не дуже багато за рахунок високої вартості виробничого обладнання Види продукції не достатньо різноманітні, а виробничі потужності дозволяють створювати визначені види продукції
  2 Збут Потрібна ефективна мережа збуту продукції, так як виробниче обладнання використовується не на повну потужність. Це дозволить збільшити обсяг виробництва та зменшити загальну собівартість продукції.
  3 Попит Попит на продукцію підприємства стабільний, воно має постійних замовників, обсяг замовлень яких постійно зростає
  4 Природні і екологічні фактори Виробництво практично не загрожує навколишньому середовищу, відходи жерсті в повному обсязі реалізуються металозаготівельним підприємствам, викидів в атмосферу немає Підприємство розташоване у природно несприятливому місті, є загроза підтоплення складу та цеху
  5 Економічні фактори Загальна економічна і політична ситуація в країні не сприяє стабільному зростанню обсягів виробництва, є багато невизначеностей у податковому та адміністративному законодавстві. Сезонний характер роботи лакофарбових підприємств – основних споживачів продукції – приводить і до сезонності у випуску і реалізації продукції підприємства.

  Проведемо оцінку внутрішнього середовища ЗАТ «Пост-Київ і Ко»

  Таблиця 3
  Аналіз факторів зовнішнього середовища організації
  Назва групи факторів зовнішнього середовища Параметри групи, що аналізуються Характер зміни, що прогнозується На які параметри стратегії мають вплив Оцінка впливу:
  М – можливості; З – загрози
  М З
  Організація Високий рівень кваліфікації співробітників, їхня зацікавленість у розвитку підприємства, наявність взаємодії між відділами У зв'язку зі створенням на підприємстві умов для кар'єрного росту робітники мають бажання підвищувати свою кваліфікацію та створювати кращі ділові та дружні взаємозв'язки між відділами Покращується організація виробничого процесу, відбувається створення умов для впровадження інноваційних проектів 5
  Виробництво Оцінюємо виробничі потужності, якість і ступінь спрацювання устаткування, якість товару, що випускається, наявність патентів і ліцензій (якщо вони необхідні), собівартість продукції, надійність каналів постачання сировини й матеріалів і т.п Майже все обладнання було придбано на початку діяльності підприємства, тому деякі виробничі вузли мають значний фізичний і моральний знос. Собівартість виробництва постійно зростає у зв'язку з витратами на ремонт устаткування. Канали постачання сировини та матеріалів постійні та перевірені часом, тобто підприємство має деякі пільги на придбання сировини у перевірених постачальників, а це знижує собівартість продукції На підприємстві мають створюватися умови для впровадження інноваційних проектів з ціллю модернізувати обладнання та зменшенням витрат на його ремонт

  Підприємство не збирається змінювати постійних постачальників, тому можливі і подальше зростання знижок ціни на сировину у постачальників з ростом обсягу її придбання


  4 4
  Фінанси Оцінюються витрати виробництва, доступність капіталу, швидкість обороту капіталу, фінансова стійкість підприємства, прибутковість бізнесу й т.п. Основну долю у витратах на виробництва складають матеріальні витрати, тому підприємству слід звернути увагу на якість норм витрат сировини. Фінансова стійкість підприємства складає 74%, що є гарним результатом роботи фінансової служби підприємства. Прибутковість бізнесу складає 11,7% Фінансова стійкість підприємства має тенденцію до збільшення, норма прибутку зросла на 3,5%. Це дозволяє виділяти більше коштів на інноваційні розробки та на придбання нового, більш економічного обладнання, що дозволяє знизити загальну собівартість продукції підприємства. 5
  Інновації Оцінюється частота впровадження нових продуктів і послуг на підприємстві, ступінь їхньої новизни (незначні або кардинальні зміни), строки окупності засобів, вкладених у розробку новинок Загалом за період, що аналізується, було впроваджено 19 власних інноваційних рішень та 15 придбаних. Загальна кількість їх складає 34 нових продуктів та послуг. Але усі вони носили незвичний характер та вдосконалювали вже існуючий виробничий процес. Інноваційна політика підприємства носить стабільний характер, керівництво уникає кардинальних змін у процесі виробництва, які можуть привести до значних витрат. 4 2
  Маркетинг Оцінюємо якість товарів з точки зору споживачів, популярність марки, повноту асортименту, рівень цін, ефективність реклами, репутацію підприємства, ефективність застосовуваної моделі збуту, асортименти пропонованих супутніх товарів, кваліфікацію обслуговуючого персоналу Доля ринку підприємства складає 13%, при цьому воно змогло завоювати цей сектор всього за 4 роки свого існування. Це вказує на добру роботу маркетингової служби підприємства та добру репутацію продукції підприємства на ринку. Маркетингова політика підприємства достатньо агресивна навіть у такому традиційному секторі виробництва, як жерстєтара. Це дозволяє збільшувати обсяги реалізації продукції та покращувати показники прибутковості підприємства.

  На формування стратегії організації впливають всі вказані фактори, вони поєднується і доповнюють один одного, дозволяючи скласти певну картину діяльності підприємства. За період, що аналізується можна виділити результативність роботи відділу маркетингу. Щоб результати його діяльності повною мірою відобразилися на результатах роботи підприємства, потрібно створювати результативну мережу збуту продукції, яка б дозволила збільшити обсяги виробництва та завоювати більшу частину ринку. Для зниження собівартості підприємства потрібно ретельно встановлювати та перевіряти норми витрат сировини та запобігати випуску бракованої продукції та марних сировинних витрат.
  Можливості організації визначаються наявними та потенційними ресурсами та їх використанням, до яких належать:
  - фінансові ресурси ( структура та величина грошових ресурсів та їх використання, фінансовий стан організації);
  - технічні ресурси (виробниче обладнання, сировина, матеріали);
  - технологічні ресурси (способи виготовлення продукції);
  - кадрові ресурси (структура та кваліфікація кадрів, стиль управління);
  - організаційні ресурси (організація системи виробництва, організаційна структура управління, структура інформаційного забезпечення та ін.);
  - управлінські ресурси (сукупність теорій, знань та вмінь, що забезпечують взаємодію різних ресурсів для збільшення потенціалу організації).
  Аналізуючи забезпеченість організації власними коштами, бачимо, що абсолютна фінансова стійкість підприємства зменшилася, тому подальшому покращенню цього показника керівництво має приділити увагу додатково.
  Що стосується показника забезпеченості підприємства власними та позиковими коштами, то на початок і на кінець періоду він має вигляд
  ВОК>ЗВ<НДФЗ,
  але на кінець періоду різниця між ВОК та ЗВ значно зменшилась, і якщо тенденція збережеться, підприємство може мати нормальну фінансову стійкість.
  Аналізуючи стан виробничого потенціалу, можна зробити висновки, що підприємство має достатньо високий рівень оснащення виробничого процесу, обладнання сучасне та прогресивне. Завдяки цьому матеріальні витрати в собівартості складають основну частину, а витрати на утримання обладнання не дуже великі. Виробництво централізоване та добре організоване, коефіцієнт використання виробничих потужностей складає 96%, а рівень освоєння галузевих норм перевищує норми на 3%.
  Кадровий потенціал підприємства високий. Середній вік та високий рівень кваліфікації співробітників, їхня зацікавленість у розвитку підприємства, наявність взаємодії між відділами дозволяють постійно збільшувати якість використання здібностей робітників у виробництві. У зв'язку зі створенням на підприємстві умов для кар'єрного росту робітники мають бажання підвищувати свою кваліфікацію та створювати кращі ділові та дружні взаємозв'язки між відділами.
  Управлінський апарат підприємства діє достатньо ефективно. Загальна кількість управлінців різного рівня складає 55 осіб, що складає 21% від загальної чисельності робітників. При цьому витрати на утримання адміністративного апарату складають всього 9%. Коефіцієнт дублювання управлінських функцій складає 4%, тобто його майже немає. Це говорить про добре продуманий розподіл обов'язків між членами управлінського апарату та його ефективному виконанні своїх функцій.
  Для українських організацій, що лише починають функціонувати в ринкових умовах, особливого значення набуває використання функції маркетингу. Під маркетинговим потенціалом будемо розуміти можливості організації вивчати та задовольняти потреби споживачів шляхом відображення їх в товарі, здійснювати процес ціноутворення, просування товару на ринок, реалізації ідей, що надходять від споживачів.
  Аналізуючи маркетингову діяльність підприємства можні відзначити досить значну долю ринку збуту, яку змогло завоювати підприємство за малий час свого існування. Вона складає 13% від загального ринку виготовлення тари із жерсті. Ступінь оновлення асортименту не дуже значний, це пов'язано з тим, що існуючий попит на види тари відрізняється певними обмеженнями по типам тари.
  Аналізуючи внутрішні фактори впливу на діяльність підприємства та зовнішні фактори треба відзначити наступне:
  1. Економічне та фінансове становище підприємства досить стабільне. Враховуючи нестабільну економічну та політичну ситуацію в країна, керівництво впроваджує політику обережного господарювання. Воно не приймає ніяких радикальних мір, які можуть привести до значних фінансових витрат, а лише покращує вже існуюче становище. Ведення такої політики можливе тільки за умов сучасності виробничого обладнання, як з часом потребує значних грошових витрачань на своє утримання.
  2. Досить агресивна маркетингова політика підприємства дозволяє йому впевнено почувати себе на ринку металевої тари та знаходити нових замовників. Але асортимент продукції обмежений виробничими можливостями обладнання.
  3. Кадровий потенціал підприємства дуже високий. Вік робітників молодий, високий рівень освіти робітників дозволяє більш якісно виконувати свої обов'язки. Керівництво надає можливість підвищувати свої знання та є можливість кар'єрного росту.
  4. Підприємство потребує створення ефективної мережі збуту продукції. Це дозволить йому збільшити обсяги виробництва та використовувати виробниче обладнання на повну потужність.

  Список літератури 31
  Додаток А. Фінансова звітність підприємства 32

 • 1. Світоглядні засади та характерні риси Європейського бароко. 2. Архітектура та малярство в Західній Європі. 3. Барокова музика, театр, драматургія

  1. Світоглядні засади та характерні риси Європейського бароко. 2. Архітектура та малярство в Західній Європі. 3. Барокова музика, театр, драматургія
 • 1. Внутрішні і зовнішні джерела формування робочої сили. 2. Проаналізуйте за попередні 5 років динаміку звернень до державної служби зайнятості України представників недостатньо конкурентоспроможних категорій населення, їх працевлаштування. Зробить висновки щодо ефективності роботи із сприяння їхньому працевлаштуванню. Контрольна робота з дисципліни «Ринок праці». Варіант 3

  1. Внутрішні і зовнішні джерела формування робочої сили 3
  2. Проаналізуйте за попередні 5 років динаміку звернень до державної служби зайнятості України представників недостатньо конкурентоспроможних категорій населення, їх працевлаштування. Зробіть висновки щодо ефективності роботи із сприяння їхньому працевлаштуванню 10
  Список використаної літератури 12
 • 1. Надайте характеристику англійській політекономічній і французькій соціологічній школам. Наведіть приклади. 2. Які соціологічні ознаки були закладені Фредеріком Тейлором у теорію раціоналізації. 3. Праця і робота: етимологія і еволюція понять з точки зору християнської етики. 4. Корпоративізм або трипартизм як винахід індустріального суспільства. 5. Розкрийте особливості участі тристоронніх рад у соціальному діалозі на регіональному (місцевому)) рівні В Україні. Контрольна робота з дисципліни «Соціологія праці». Варіант 3

  1. Надайте характеристику англійській політекономічній і французькій соціологічній школам. Наведіть приклади 3
  2. Які соціологічні ознаки були закладені Фредеріком Тейлором у теорію раціоналізації 7
  3. Праця і робота: етимологія і еволюція понять з точки зору християнської етики 10
  4. Корпоративізм або трипартизм як винахід індустріального суспільства 13
  5. Розкрийте особливості участі тристоронніх рад у соціальному діалозі на регіональному (місцевому) рівні в Україні 17
  Список використаної літератури 19

Хорошие курсовые работы 1 - 20 из 2536 Следующие курсовые работы >>>
Все курсовые работы:
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1460 | 1461-1480 | 1481-1500 | 1501-1520 | 1521-1540 | 1541-1560 | 1561-1580 | 1581-1600 | 1601-1620 | 1621-1640 | 1641-1660 | 1661-1680 | 1681-1700 | 1701-1720 | 1721-1740 | 1741-1760 | 1761-1780 | 1781-1800 | 1801-1820 | 1821-1840 | 1841-1860 | 1861-1880 | 1881-1900 | 1901-1920 | 1921-1940 | 1941-1960 | 1961-1980 | 1981-2000 | 2001-2020 | 2021-2040 | 2041-2060 | 2061-2080 | 2081-2100 | 2101-2120 | 2121-2140 | 2141-2160 | 2161-2180 | 2181-2200 | 2201-2220 | 2221-2240 | 2241-2260 | 2261-2280 | 2281-2300 | 2301-2320 | 2321-2340 | 2341-2360 | 2361-2380 | 2381-2400 | 2401-2420 | 2421-2440 | 2441-2460 | 2461-2480 | 2481-2500 | 2501-2520 | 2521-2540 |

© 2007-2011 refsmarket.com.ua | Разработка сайта - «Виртуальные бизнес-системы»