Курсовые работы на XOROSHO.org.ua
Полный каталог курсовых работ...  | Заказать курсовую работу...  | Найти курсовую работу...  | Популярные курсовые...  | Работа для преподавателей  | Техподдержка 
На цьому сайті ви можете знайти реферати, контрольні, задачі, курсові та дипломні роботи з рызних тем. Перед вами - величезна скарбниця рефератів в Україні. На сайті «xorosho.org.ua» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на xorosho.org.ua!

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (варіант 3)

1.ФІНАНСОВА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА, КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 3
ЗАВДАННЯ 1 17
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації:
45,9 - 2,7 - 9,18 = 34,02
2. Валовий прибуток
34,02 – 16,3 =17,72
3. Прибуток від операційної діяльності
17,72 – 6,9 – 2,9 + 3,1 – 2,5 = 8,52
4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
8,52 + 1,2 + 0,7 – 0,3 – 0,2 + 0,1 - 0,2 = 9,82
5. Прибуток від звичайної діяльності
9,82 – 2,46 = 7,36
6. Чистий прибуток: 7,36
.....
ЗАВДАННЯ 2 19
ЗАВДАННЯ 2
Варіант А (І)

1. Кошторис
Прямі матеріальні витрати 60
Прямі трудові витрати 12
Інші прямі витрати на одиницю продукції 7
Накладні змішані загально виробничі витрати 17
Всього 96
2. Сукупні витрати
(96 * 100) + 5000 + 2000 + 6000 = 22600 (Сукупні витрати)
22600 / 100 = 226 грн. (витрати на одиницю)
3. Обсяг прибутку
100 * 230 = 23000 грн. (виручка)
23000 – 22600 = 400 грн.
4. Рентабельність
(400 / 22600) * 100 = 1,27%
Коефіцієнт покриття постійних витрат
(400 / 13000) * 100 = 0,03
Варіант А (ІІ)
1. Кошторис
Прямі матеріальні витрати 60
Прямі трудові витрати 12
Інші прямі витрати на одиницю продукції 17
Накладні змішані загально виробничі витрати 17
Всього 96
2. Сукупні витрати
(96 * 150) + 5000 + 2000 + 6000 = 27400 грн.
27400 / 150 = 182,67 грн. (на одиницю)
3. Обсяг прибутку
150 * 210 = 31500 грн. (виручка)
31500 – 27400 = 4100 грн.
4. Рентабельність
(4100 / 27400) * 100 = 14,96%
Коефіцієнт покриття постійних витрат
(4100 / 13000) = 0,31
Варіант Б (І)
1. Кошторис
Прямі матеріальні витрати 18
Прямі трудові витрати 64
Інші прямі витрати на одиницю продукції 12
Накладні змішані загально виробничі витрати 24
Всього 118
2. Сукупні витрати
(50 * 118) + 5000 + 2000 + 6000 = 18900 грн.
18900 / 50 = 378 (на одиницю)
3. Обсяг прибутку
50 * 275 = 13750 грн.
18900 – 13750 = -5150 грн.
Перший варіант товару Б є неприбутковим, тому недоцільним.
Варіант Б (ІІ)
1. Кошторис
Прямі матеріальні витрати 18
Прямі трудові витрати 64
Інші прямі витрати на одиницю продукції 12
Накладні змішані загально виробничі витрати 24
Всього 118
2. Сукупні витрати
(40 * 118) + 5000 + 2000 + 6000 = 17720 грн.
17720 / 40 = 443 грн. (на одиницю)
3. Прибуток
40 * 290 = 11600 (Виручка)
11600 – 17720 = -6120 грн.
....
ЗАВДАННЯ 3 24
...
Результати розрахунків представлені в таблиці 1.1.
Показники Порядковий номер року
0 1 2 3 4 5 6
Інвестиції в основні засоби, тис.грн 25600 5600
Обсяг реалізації продукції, ум.од 680 680 730 730 780 780
Ціна за 1 од.прод 20 20 20 20 20 20
Доходи (виручка) від реалізації, тис.грн 13600 13600 14600 14600 15600 15600
Чистий дохід від реалізації, тис.грн 10880 10880 11680 11680 12480 12480
Витрати (без амортизації), тис.грн 4000 4000 4000 4200 4200 4200
Амортизація 4654,55 4189,09 3723,64 3258,18 3403,06 2836,4
Залишкова вартість основних засобів, тис.грн 25600 20945,45 16756,36 13032,72 15374,54 11970,94 6865,45
Витрати (з амортизацією), тис.грн 8654,55 8189,09 7723,64 7458,18 7603,6 7036,4
Прибуток до оподаткування, тис.грн 2225,45 2690,91 3956,36 4221,82 4876,4 5443,6
Податок з прибутку, тис.грн 2225,45 2690,91 3956,36 4221,82 4876,4 5443,6
Чистий прибуток, тис.грн 1669,09 2018,18 2967,27 3166,36 3657,3 4082,7
Готівковий потік, тис.грн 6323,64 6207,27 6690,91 6424,54 7060,36 6919,1
Дисконтований готівковий потік за різних ставок дисконтування, тис.грн
R=10%
R=20%6323,64
6323,644812,3
4978,14671,12
4781,314597,54
4518,1255489,43
5124,125601,3
5142,9
Чиста приведена вартість(NPV) за різних ставок дисконтування, тис.грн
R=10%
R=20%5748,76
5269,675129,76
4310,65030,76
3867,584400,37
3088,724385,65
2824,364385,65
2306,37
...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287с.
2. Гриньова В.М., Колода В.О. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424с.
3. Економіка підприємства: Підручник За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
4. Економічний аналіз: Навч. посібник/ за ред. М.Г. Чумаченка. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.
5. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: «Магнолія Плюс». – 2004.
6. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336с.
7. Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін., Економіка підприємства: Підручник-За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: "Магнолія плюс", - 2004. – 680 с.
8. Фінанси підприємств: Підручник А.М. Поддєрогін. 5-те вид., перероб. та допов. – К. КНЕУ, 2004. – 546с.
9. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 508 с.

© 2007-2011 refsmarket.com.ua | Разработка сайта - «Виртуальные бизнес-системы»