Курсовые работы на XOROSHO.org.ua
Полный каталог курсовых работ...  | Заказать курсовую работу...  | Найти курсовую работу...  | Популярные курсовые...  | Работа для преподавателей  | Техподдержка 
На цьому сайті ви можете знайти реферати, контрольні, задачі, курсові та дипломні роботи з рызних тем. Перед вами - величезна скарбниця рефератів в Україні. На сайті «xorosho.org.ua» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на xorosho.org.ua!

Хорошие курсовые работы:

 • Послуги з фінансування зовнішньої торгівлі

  Вступ 3
  1. Теоретико-методичні аспекти фінансування зовнішньої торгівлі 5
  1.1. Сутність та значення послуг з фінансування зовнішньої торгівлі 5
  1.2. Види послуг з фінансування зовнішньої торгівлі та їх характеристика 9
  2. Послуги з фінансування зовнішньої торгівлі в Україні 16
  2.1. Аналіз стану зовнішньої торгівлі в Україні 16
  2.2. Нормативна база послуг з фінансування зовнішньої торгівлі 19
  2.3. Найбільш поширені послуги з фінансування зовнішньої торгівлі в Україні 22
  3. Перспективи розвитку послуг з фінансування зовнішньої торгівлі в Україні 28
  Висновки 31
  Список використаної літератури 32
  Додатки 34

 • Потенціал підприємства як економічна категорія

  1. Поняття та значення потенціалу підприємства 3
  2. Складові потенціалу підприємства 5
  3. Іновації та потенціал підприємства 10
  Література 13

  1. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: “ДИС”, НГАЭ и У, 1997 г.
  2. Виведення підприємства з кризи: «Дешеві експерименти нам не по кишені».//"Управление компанией" № 23-24, Декабрь 1998 г.
  3. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
  4. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
  5. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність./Під ред. С.Ф.Покропивного, К:КНЕУ, 1998, С.24
  6. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
  7. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием.// http://www.cis2000.ru/publish/books/book_4/intro.shtml
 • Поява та розвиток книгодрукування на Україні

  1. Поява книгодрукування на Україні 1
  2. Поширення книгодрукування і його вплив на розвиток літератури в Україні 2
  Література 8
 • ПР як організація комунікативного простору. Економічна комунікація та ринок

  Вступ 3
  1. Поняття та сутність зв’язків з громадськістю 4
  2. Інструменти встановлення комунікацій з громадськістю 6
  Висновки 14
  Література 16

 • Права авторів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки

  ВСТУП 2
  1.Поняття промислової власності 4
  2.Об’єкти промислової власності 8
  3.Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки 14
  4.Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки 16
  5.Суб’єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки 22
  ВИСНОВКИ 30
  СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 • Правила доказового міркування

  1 Правила щодо тези й антитези та їх значення для юридичного доказування 3
  2 Правила щодо аргументів та демонстрації, їх роль у судовій практиці 7
  Задачі 12
  Список використаної літератури 15

 • Правительство Украины

  Введение 3
  1. Общая характеристика роли исполнительной власти 4
  2. Правительство Украины в системе органов государственной власти 9
  3. Состав, формирование и отставка Правительства Украины 12
  Выводы 14
  Литература 16


 • Право інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з використанням трудового договору

  Вступ 3
  Розділ І Створення об’єкта ПІВ за трудовим договором 5
  Розділ ІІ Особисті немайнові права на об’єкти ПІВ створені за трудовим договором 16
  Розділ ІІІ Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору 18
  Висновки 27
  Література 30

 • Право орендного землекористування

  Вступ 3
  1. Поняття права оренди земельної ділянки 6
  1.1. Поняття та сутність права оренди 6
  1.2. Особливості оренди земельної ділянки 11
  2. Право оренди земельної ділянки за законодавством України 14
  2.1. Загальна характеристика ст. 93 Земельного кодексу та основних положень Закону «Про оренду землі» 14
  2.2. Договір оренди землі 19
  2.3. Права та обов’язки орендодавців і орендарів 23
  Висновки 28
  Література 30
  Додаток А. 33

 • Право приватної власності фізичних осіб

  Вступ 4
  Розділ 1. Поняття права приватної власності 7
  1.1. Поняття права власності 7
  1.2. Сутність права приватної власності фізичної особи 9
  1.3. Історичні витоки права приватної власності фізичної особи 19
  Висновки до 1 розділу 22
  Розділ 2. Характеристика інститутів права приватної власності в основних правових системах світу 25
  2.1. Право приватної власності в римському праві 25
  2.2. Право приватної власності фізичної особи в країнах романо-германської правової сім‘ї 39
  2.3. Право приватної власності фізичної особи в країнах англо-американської правової сім‘ї 48
  Висновки до 2 розділу 58
  Розділ 3. Право приватної власності фізичної особи в цивільному праві України 60
  3.1. Загальна характеристика права приватної власності фізичної особи за законодавством України 60
  3.2. Проблеми реалізації та захисту права приватної власності фізичної особи в Україні 68
  Висновки до 3 розділу 81
  Висновки по роботі 84
  Перелік посилань 89
  Список використаних джерел 92

 • Право приватної власності фізичної особи у вітчизняній правовій системі (за новим Цивільним Кодексом)

  Вступ 3
  1. Поняття права власності, види та форми власності 5
  2. Право приватної власності на новим ЦК 10
  3. Особливості захисту права власності 17
  Висновки 30
  Література 34

 • Правова інформатика

  Фінансове право 2
  1. Порядок розгляду проекту Державного бюджету 2
  2. Візміть для прикладу текст статті будь-якого фінансово-правового акту. Виділіть норму, яка в ній міститься і дайте її характеристику (вид, структура та ін.) 6
  Правова інформатика 8
  1. Дайте порівняльний аналіз функціональних можливостей ОС MS-DOS та операційної системи Windows-2000 8
  3. Класифікація методів та прийомів інформаційно-економічного аналізу 9
  4. Використовуючи текстовой процесор Word, підготувати скаргу-заяву в арбітражний суд України. 13
  5. Методика аналізу науково-технічного рівня боротьби із злочинами в сфері економіки та виробництва 16
  6. Використовуючи систему електронних таблиць Excel , підготувати "Договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ за некомерційним курсом" 23
  Література 24

 • Правова охорона атмосферного повітря

  Вступ 2
  1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони 3
  2. Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря 4
  3. Відповідальність за правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря 9
  Висновки 12
  Література 13

  1. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41.
  2. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» //Відомості Верховної Ради України - 1992 - № 50.
  3. Положення про порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. № 364. //Екологічне законодавство України. Книга 2. - К.: - 1998.
  4. Положення про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1993 р. № 1073. //Екологічне законодавство України. Книга 2. К.: - 1998.
  5. Арустаева Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Учеб. Пособие. М.: - 1999.
  6. Бринчук М.М. Экологическое право . М.: - 1998.
  7. Дмитренко І.А. Екологічне право України. К.: - 1996
 • Правова охорона вод в Україні

  Вступ 3
  1. Вода, як об’єкт охорони і використання 5
  2. Правові форми охорони вод 12
  3. Відповідальність за порушення водного законодавства 28
  Висновки 35
  Література 37

  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
  2. Водний Кодекс України від 6 червня 1995 року N 213/95-ВР(в редакції Закону N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247)
  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X
  4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III
  5. Закон України „Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства” вiд 17.01.2002 № 2988-III (в редакції Закону N 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 )
  6. Закон України „Про охорону навколишнього середовища” № 1264-12.//В редакції Закону N 824-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.269
  7. Постанова Верховної Ради України „Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні вiд 20.02.2003 № 565-IV. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 25, ст.182)
  8. Наказ Міністерства Фінансів, ДПА, Мінекономіки, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України „Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту” N 231/539/118/219 від 01.10.99 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 47/20/37/28 від 23.01.2002 )
  9. Соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга. Саратов, 13 января 1999 года.
  10. Національний План дій з гігієни довкілля на 2000 - 2005 роки.// Схвалений Постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. № 1556
  11. Багнюк В., Мовчан Я., Цивінський Г. Водно-меліоративні реалії України.// Вісник Національної Академії Наук N12 2002.
  12. Гусєва Т.В.Системы экологического менеджмента: основные понятия и принципы. М:Эколайн, 2002
  13. Екологічний вісник. Випуск №3(9) березень 2002 року.
  14. Крисаченко В.С. Людина і біосфера. Основи екологічної антропології. К.:1998.
  15. Національна доповідь про стан навколишнього середовища. — К., Мінекоресурсів України. — 2000. — С. 38
  16. Прохоров В.Г. Курс лекций по дисциплине “Экологическое право” для юридических факультетов высших учебных заведений по подготовке специалистов таможенных и силовых служб. М:МГОУ, 2002 г.
  17. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси. Навчальний посібник.Київ, 2002.
  18. Управление природоохранной деятельностью в Российской Федерации / под ред. Осипова Ю.Б. и Львовой Е.М. - М.: Литературное агентство "Варяг", 1996.

 • Правова охорона природно-заповідного фонду України

  Вступ 3
  1. Природно-заповідний фонд України як об‘єкт правової охорони 4
  2. Організаційно-правові заходи охорони природно-заповідного фонду 11
  3. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України 15
  Висновки 25
  Список використаних джерел 26

 • Правова поведінка

  Вступ 3
  1. Поняття правової поведінки, її ознаки види, склад. 5
  2. Поняття, ознаки, види та склад правомірної поведінки. 11
  3.Поняття, ознаки та види правопорушень. 18
  Висновки 31
  Список використаної літератури 34

 • Правова система України

  ЗМІСТ
  ВСТУП 2
  1.Поняття, структура та функції правової системи України 4
  2.Співвідношення правової, економічної та політичної систем 10
  3.Загальна характеристика правової системи України. Ії місце на правовій карті світу 21
  ВИСНОВКИ 35
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 37
  Додаток 1 39

 • Правова статистика

  1. Що собою являє предмет статистики? 3
  2. Організація статистичного спостереження злочинності та цивільно-правових відносин 6
  Список використаної літератури 22

 • Правове забезпечення соціальних гарантій у сфері праці та зайнятості населення

  Вступ 2
  1. Державні гарантії трудових прав за законодавством України 3
  2. Організаційно-правові засади здійснення соціального захисту населення 8
  3. Державні гарантії у сфері зайнятості 11
  4. Соціальний захист безробітних 18
  Висновки 27
  Література 30

 • Правове положення іноземців в Україні

  1. Класифікація прав і свобод громадян 3
  2. Коституційні права, свободи та обов’язки людини й громадянина 4
  2.1 Політичні права і свободи громадян України 4
  2.2 Соціально-економічні та інші права громадян України 5
  2.3 Система обов’язків громадян України 5
  3. Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи. 6
  4. Права і обов’язки іноземців в Україні 8
  5. В'їзд в Україну і виїзд з України 11
  6. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав. 13
  Література 17

  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
  2. Закон України “Про правовий статус іноземців”//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст.161, Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1807-III ( 1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318 N 2247-III ( 2247-14) від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 13, ст.66 )
  3. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні” від 1 листоп. 1999 р. № 2028 // Уряд. кур’єр. - 1999. - 8 груд. - ("Орієнтир". - № 48. - С. 6.).
  4. Постанова Кабінету Міністрів ”Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України” від 28 січ. 1997 р. № 79 // Уряд. кур’єр. - 1997. - 6 лют. - С. 8.
  5. Наказ державного комітету у справах охорони державного кордону України ” Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації іноземців та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон” N 773 від 24.12.2001(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 січня 2002 р. за N 5/6293)
  6. Указ Президента України від 15 червня 2001 р. N 435 "Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання".
  7. Постанова Кабінету Міністрів України “Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію” від 29 грудня 1995 р. N 1074
  8. Тимчасове положення про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні: Затверджено наказом Мінпраці від 5 трав. 1993 р. № 27 // Право України. - 1996. - № 2-3. - С. 124-126.
  9. Правила в’їзду іноземців в Україну, і виїзду з України і транзитного проїзду через її територію : Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 груд. 1995 р. № 1074 // Закон і бізнес. - 1996. - 21 лют. - Б-ка "З і Б". - № 83. - С. 26-30.
  10. Бритченко С., Андрієнко В. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні // Пробл. міграції. - 1999. - № 1 (8). - С. 2-13.
  11. Бурлака П., Палко В. Відповідальність іноземців за порушення порядку перебування в Україні // Пробл. міграції. - 1998. - № 2. - С. 44-46.
  12. Вайнагій І.І. Удосконалення законодавства України про правовий статус іноземців в контексті розвитку законодавства країн Європи // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали наук.-практ. конф., травень 1996 р. , Київ. - К., 1996. - С. 109-111.
  13. Кондратюк С. Правовий статус іноземців // Закон і бізнес. - 1995. - 25 жовт. - С. 6.
  14. Марочкін І.Є., Червякова О.Б. Проблеми застосування законів України "Про біженців" та "Про правовий статус іноземців" // Пробл. законності: Респ. міжвід. наук. зб. - Х., 1998. -
  Вип. 33. - С. 107-112.

Хорошие курсовые работы 1721 - 1740 из 2536 <<< Предыдущие курсовые работы    ||   Следующие курсовые работы >>>
Все курсовые работы:
| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1460 | 1461-1480 | 1481-1500 | 1501-1520 | 1521-1540 | 1541-1560 | 1561-1580 | 1581-1600 | 1601-1620 | 1621-1640 | 1641-1660 | 1661-1680 | 1681-1700 | 1701-1720 | 1721-1740 | 1741-1760 | 1761-1780 | 1781-1800 | 1801-1820 | 1821-1840 | 1841-1860 | 1861-1880 | 1881-1900 | 1901-1920 | 1921-1940 | 1941-1960 | 1961-1980 | 1981-2000 | 2001-2020 | 2021-2040 | 2041-2060 | 2061-2080 | 2081-2100 | 2101-2120 | 2121-2140 | 2141-2160 | 2161-2180 | 2181-2200 | 2201-2220 | 2221-2240 | 2241-2260 | 2261-2280 | 2281-2300 | 2301-2320 | 2321-2340 | 2341-2360 | 2361-2380 | 2381-2400 | 2401-2420 | 2421-2440 | 2441-2460 | 2461-2480 | 2481-2500 | 2501-2520 | 2521-2540 |

© 2007-2011 refsmarket.com.ua | Разработка сайта - «Виртуальные бизнес-системы»