Курсовые работы на XOROSHO.org.ua
Полный каталог курсовых работ...  | Заказать курсовую работу...  | Найти курсовую работу...  | Популярные курсовые...  | Работа для преподавателей  | Техподдержка 
На цьому сайті ви можете знайти реферати, контрольні, задачі, курсові та дипломні роботи з рызних тем. Перед вами - величезна скарбниця рефератів в Україні. На сайті «xorosho.org.ua» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на xorosho.org.ua!

Хорошие контрольные работы:

 • АНКЕТА ГОТЕЛЮ

  1. Назва й адреса
  2. Рік введення в експлуатацію
  3. Форма власності
  4. Організаційно-правова форма
  5. Відомча підпорядкованість
  6. Оргструктура
  7. Тип і клас
  8. Матеріально-технічна база
  9. Характеристика клієнтури
  10. Коефіцієнт завантаженості (вплив сезонності)
  11. Характеристика номерного фонду
  12. Тарифи (види, система знижок)
  13. Підприємства харчування
  14. Додаткові послуги (платні, безплатні)
  15. Основні статті доходів та основні статті витрат
  16. Рівень рентабельності
  17. Чисельність працюючих, середні зарплати
  18. Членство в асоціаціях, вихід на міжнародну арену
  19. Шляхи активізиції клієнтів, маркетингова діяльність
  20. Перспективи і плани розвитку
  21. Висновки, пропозиції, зауваження
 • Бюджетування

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 8
  1.1 Сутність та класифікація бюджетів підприємства 8
  1.2 Організація бюджетного процесу на підприємстві 13
  1.3 Методика розробки бюджетів 19
  РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТНК – ВР КОМЕРС» 31
  2.1 Аналіз системи бюджетування ТОВ ТНК – ВР Комерс 31
  2.2 Оцінка бюджету грошових коштів 53
  2.3 Аналіз дохідної та витратної частини загального бюджету підприємства 63
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 68
  3.1 Удосконалення бюджетного процесу та його інформаційно-програмне забезпечення 68
  3.2 Поліпшення механізму формування бюджету на підприємстві. 77
  ВИСНОВКИ 84
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 88
  ДОДАТКИ ..............................................................................................................99

 • Державна інноваційно-інвестиційна політика розвинутих країн світу

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1.Бетехтина Е., Пойсик М. Світова практика формування науково-технічної політики. - Кишинів. -1990.
  2.Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва // Фінанси України. – 2003. - №7. –С.75-83.
  3.Дідківська Л.І. , Л. С. Головко Державне регулювання економіки: Навч. Посібник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання- Прес, 2000. – 209 с.
  4.Завлин П.Н. Обеспечение стимулирования инновационной деятельности // Проблемы науки. – 1999. - №10. – С.14- 16.
  5.Иванова Н. Инновационная сфера: Итоги столетия // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - №8. – С. 22 - 34.
  6.Комлев С. Венчурные фонды в экономике высоких технологий (пример Канады) // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - №6.-С.80 - 86.
  7.Коротаев А. Научны парки развитых капиталистических стран // Внешняя торговлчя. – 1990. - №9 – С.29 - 32.
  8.Крупка М.І. Фінансово-кредитнимй механізм інноваційного розвитку економіки // Фінанси України. – 2001. - №11. – С.86-98.
  9.Морозов Т. Наукоемкие технологии и технопарки – высший этап реформирования экономики государства и регионов // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- №11 -С.105-106.
  10.Санто Б. Інновація як засіб економічного розвитку. Пер. с угорськ. - М.: Прогрес. - 1990.
  11.Сіваченко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. вільні економічні зони. Навчальний посібник. – К.: дакор; Алерта. – 2001. – 480 с.
  12.Сучасні Сполучені Штати Америки. - М.: Политиздат. - 1988.
  13.Тацуно Ш. Стратегия – технополисы. – М.: Прогресс. – 1989. –344 с.
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн

  1. Поняття предмету Державного права зарубіжних країн 3
  2. Порівняльний аналіз основних положень конституцій країн СНД: України, Росії, Білорусії та Казахстану 6
  Список використаної літератури 26
 • Діловодство та документознавство

  План
  1. Інформація про документ, що вноситься в реєстраційну форму 2
  2. Скласти наказ про підсумки роботи установи за рік 6
  Список використаної літератури 9

 • Історія держави і права зарубіжних країн

  1. Надайте характеристику загальнотеоретичним тенденціям буржуазної держави в Англії. 3
  2. Охарактеризуйте причини та наслідки жовтневої революції у Франції 1846 року, а також другої республіки і конституцій 1848 року. 13
  3. Державно-правова і судова системи США у XX столітті. Загальна характеристика. 17
  Список використаної літератури 24
 • Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік”

  Практичне завдання.

  Вихідні дані.

  Залишки на рахунках на 1 січня 2007 року


  № рахунку Назва рахунку Сума, грн.
  104 Машини та обладнання 200000,00
  131 Знос основних засобів 12000,00
  201 Сировина й матеріали 8000,00
  311 Поточні рахунки в національній валюті 95000,00
  312 Поточні рахунки в іноземній валюті 530,00
  361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 42000,00
  371 Розрахунки за виданими авансами 36000,00
  40 Статутний капітал 245000,00
  601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 56500,00
  631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 42500,00
  644 Податковий кредит 6000,00
  685 Розрахунки з іншими кредиторами 19530,00


  Виходячи з вихідних даних виконати наступне:
  1.Скласти кореспонденцію рахунків з обліку операцій, наведених у табл. 2.:
  ...
  2.Скласти оборотну відомість.

  3.Скласти фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати)

  4.Скласти податкову звітність (податкову декларацію з ПДВ за кожний місяць, декларацію податку на прибуток, комунальний податок) (Додатки).
 • Контрольна робота контролінг

  1. Методологія здійснення контролінгу на стадіях розвитку кризи 3
  2. Методи оперативної діагностики 11
  3. Орієнтація контролінгу на тип управлінських рішень 13
  Література 16
 • Кр гроші та кредит

  1. Сучасний монетаризм та його відмінність від неокенсіанських концепцій 3
  2. Характеристика споживчого кредиту: суть суб’єкти, значення, стан та перспективи розвитку в Україні 7
  3. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки 10
  Список використаної літератури 15

 • Основи ЗЕД

  1. Організаційні форми здійснення зовнішньоторгових операцій 3
  2. Страхування ризиків при здійсненні зовнішньоторгових операцій 6
  3. Учасники та схема акредитивної операції 11
  Список використаної літератури 15

 • Оцінка і терміни зносу нематеріальних активів

  Вступ 3
  1. Методи оцінки і амортизації нематеріальних активів 5
  1.1. Поняття нематеріальних активів 5
  1.3. Оцінка вартості нематеріальних активів 15
  2. Аналіз створення і використання нематеріальних активів у ВАТ «Назва» 20
  2.1. Загальні відомості про підприємство 20
  2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 22
  2.3. Роль нематеріальних активів у діяльності підприємства 26
  3. Напрями вдосконалення методів оцінки нематеріальних активів 31
  3. Напрями вдосконалення методів оцінки нематеріальних активів 31
  3.1. Використання міжнародного досвіду оцінки нематеріальних активів 31
  Висновки 38
  Література 41-43
 • Психологія педагогічної діяльності в різних освітніх системах. Педагогічні функції та уміння. Стилі педагогічної діяльності

  Реферат
  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення педагогічної діяльності 6
  1.1. Концептуальні засади педагогічної діяльності в умовах відродження національної школи України 6
  1.2. Загальна характеристика педагогічної діяльності 12
  Розділ 2. Психолого-педагогічні аспекти вивчення діяльності педагога 17
  2.1. Особистість вчителя: педагогічні функції та уміння 17
  2.2. Стилі педагогічної діяльності та педагогічного спілкування 22
  Висновки 29
  Список використаної літератури 31
 • Юридична деонтологія контрольна робота

  Зміст

  1. Витоки професійної діяльності юриста 3
  2. Загальна характеристика юридичної діяльності. 5
  3. Використання релігійних норм у юридичній практиці 8
  Література 14
 • Я-концепція, як центральне ядро структури особистості

  Вступ 3
  1. Загальне поняття Я-концепції. 4
  2. Теорія Я-концепції Еріка Бернса 7
  3. Формування особистості в підлітковому віці 11
  Висновки 16
  Література 17

 • "Русская правда" як джерело права Київської Русі

  Вступ 3
  1. Коротка редакція Руської правди 4
  2. Друга та третя редакції Руської правди 5
  3. Аналіз змісту норм Руської правди 5
  Висновки 11
  Список використаної літератури 12
 • 1С - бухгалтерія

  Зміст
  1. Побудова систем контролю і ревізії в умовах функціонування інформаційних систем. 3
  2. Склад інформаційних систем обліку. 10
  Список використаної літератури 17
 • 2 контрольні з інтернет-технологій

  Варіант 2
  1. Дайте загальну характеристику основних сервісів Internet (електронної пошти, телеконференцій, FTP. Web).
  2. Для чого і як в Internet організована система доменних імен? Яку інформацію можна отримати з аналізу доменного імені?
  3. Як при роботі з Microsoft Outlook Express 97 додати електронну візитну картку до листа, що відсилається? Як налаштувати програму на те, щоб така картка додавалась автоматично до кожного листа, що відсилається?
  4. Як у Microsoft Outlook Express 97 серед листів, що надійшли, знайти ті, що містять вкладення?
  5. Як, використовуючи Microsoft Outlook Express 97, надіслати повідомлення у групу новин'
  6. Опишіть призначення кнопок панелі інструментів броузера Internet Explorer.
  7. Як у Microsoft Internet Explorer 5.0 малюнок активної сторінки зробити малюнком робочого столу?
  8. Як у Microsoft Internet Explorer 5.0 можна зберегти документ на жорсткому диску, не відкриваючи його для перегляду?
  9. Для чого призначена мова HTML (HyperText Markup Language)?
  10. Як на мові HTML виділити фрагмент документа напівжирним шрифтом, курсивом, підкресленням''
  11. Як у HTML-документ вставити гіперпосилання на інший документ?
  12. Як документ Microsoft Word 97 конвертувати у формат HTML?
  13. Як використовуючи Microsoft Word 97 або Microsoft FrontPage 98, створити на Web-сторінці нумерований список?
  14. Для чого в Microsoft Word 97 використовується спеціальний стиль "Разметка HTML"?
  15 Що таке CGI-скрипти? Які мови програмування можуть використовуватись для їх написання?
  16. Які стандартні ефекти використовують дизайнери при роботі з Adobe Photoshop 6.0?
  17. Як забезпечується безпека комерційних операцій у мережі?
  18. Поясніть терміни: банер, банерний обмін, банерна реклама.
  19. Поясніть принцип функціонування ІР-телефонії.
  20. Які переваги надає використання активного робочого столу в Microsoft Windows 98?

  Контрольна 2:
  Варіант 4
  1. Що таке мережні протоколи та в чому полягає багаторівневий принцип їх побудови? Назвіть рівні протоколів сімейства TCP/IP й охарактеризуйте їх.
  2. Як у Microsoft Outlook Express 97 зберегти окремим файлом вкладення до електронного листа?
  3. Як у Microsoft Outlook Express 97 заблокувати надходження повідомлень від конкретного адресата?
  4. Як налаштувати Microsoft Outlook Express 97 для роботи з групами новин в автономному режимі?
  5. У чому полягає сутність механізму закладок? Як додати, перемістити, вилучити закладку в Internet Explorer?
  6. Як у Microsoft Internet Explorer 5.0 використати адресний рядок для пошуку Web-документів?

  7. Як у Microsoft Internet Explorer 5.0 зберегти на жорсткому диску повністю Web-сторінку разом з усіма файлами, необхідними для її відображення при відсутності каналу зв'язку з Internet?

  8. Як налаштувати Microsoft Internet Explorer 5.0 на використання для пошуку кількох пошукових систем, наприклад Yadex, Rambler, Aport?

  9. Назвіть обов'язково присутні в кожній Web-сторінці теги HTML. Поясніть їх призначення.
  10. Для чого у Web-документах використовуються списки, як їх можна створити на мові HTML?
  11. Як задати фон HTML-доку мента?
  12. Як у Microsoft Word 97 створити власний шаблон для Web-сторінки?
  13. Як за допомогою Microsoft Word 97 або Microsoft Front-Page 98, змінити фон або текстуру Web-сторінки?
  14. Як перевірити правопис при підготовці Web-сторінки в Microsoft Word 97?
  15. Для чого призначена Flash-технологія?
  16. З яких елементів складається вікно Adobe Photoshop 6.0? Яке призначення цих елементів?
  17. У чому полягають переваги електронних банків?
  18. Зазначте засоби просування інформаційного ресурсу в мережі, дайте їх коротку характеристику.
  19. Охарактеризуйте скретч-картки "Алло", ALTERTELECOM і "Пріоком".
  20. Як у Microsoft Windows 98 задати графік оновлення Web-сторінки на активному робочому столі?
 • : Бій, поняття про бій. Характеристика загального військового бою. Види вогню та маневру їх значення в бою

  1. БІЙ. ПОНЯТТЯ ПРО БІЙ 3
  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЮ БОЮ 4
  3. ВИДИ ВОГНЮ ТА МАНЕВРУ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ В БОЮ 6
  Література

 • : Економічна характеристика, склад та класифікація грошових надходжень підпиємств

  ВСТУП 2

  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4

  1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків в діяльності підприємства 4
  1.2. Склад і класифікація грошових надходжень підприємства 9
  1.3. Стратегія управління грошовими надходженнями підприємства 13

  2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «» 19

  2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 19
  2.2. Аналіз грошових надходжень підприємства за видами діяльності 26

  3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 37

  3.1. Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві 37
  3.2. Шляхи удосконалення управління грошовими надходженнями на підприємстві 41

  ВИСНОВКИ 52
  ЛІТЕРАТУРА 55
  ДОДАТКИ 58

 • Athlon xp 3200+

  Вступ 3
  1. ATHLON XP 3200+ 4
  1.1. Коротка характеристика 4
  1.2 Архітектура ATHLON XP 3200+ 7
  1.3 Особливості 8
  2. МПС КОМПЬЮТЕРА ATHLON XP 3200+ 10
  2.1. Плата та структура 10
  2.3. Мультимедійні можливості 13
  3. ПРОГРАМУВАННЯ МП 19
  3.1. Формалізація задачі 19
  3.2. Розробка алгоритму 19
  3.3. Розробка програми “test.asm” 20
  3.4. Створення виконуемого ехе. файла 21
  4. ВИКОНАННЯ І РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАМИ 23
  4.1. Покрокове виконання і результат програми 23
  4.2. Застосування 23
  ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 24
  ЛІТЕРАТУРА 26

 • Aналіз організації доставки хліба та хлібобулочних виробів у роздрібну торгівельну мережу та шляхи її удосконалення (на прикладі ТОВ "Назва").

  Вступ 2
  1. Основні економічні показники діяльності підприємства 5
  2. Порядок оформлення документів при доставці хліба та хлібо-булочних виробів у роздрібну торгівельну мережу 23
  3. Технологія продажу хліба 26
  4. Методика оптимального планування доставки хліба в торговельну мережу 27
  5. Пріоритетні напрямки розвитку асортиментної програми хлібопекарської промисловості 36
  6. Розвиток інфраструктури галузі й організаційних заходів щодо збільшення обсягів реалізації хліба 38
  Висновок 49
  Література 51
 • Classification of Word Groups

  Introduction 3
  Chapter I. The Main Characteristics of Word-Croups 4
  1.1. Structure and Classification of Word-Croup 4
  1.2. Motivated and non-motivated word-groups. 5
  Chapter II. Types of Meaning of Word-Croups 7
  2.1. Types of Meaning of Word-Croups 7
  2.2. Lexical and grammatical meaning of word-groups 8
  Chapter III. Free Word-groups and Phraseological Units 12
  3.1. The Main differences Between Free Word-Groups and Phraseological Units 12
  3.2. Different Classifications of Phraseological Word-Groups 19
  Conclusions 28
  Bibliography 30

 • Cертификация стандартизация


  Вступ 3
  1. Етапи створення системи управління якістю послуг 4
  2. Розробка системи якості готельних послуг як елемента конкурентоспроможності 7
  Висновки 11
  Література 13
 • Cистемний аналіз та логістика

  Задача 1 4
  Визначити комплексний коефіцієнт значущості критерію вибору постачальника з врахуванням рівня компетентності експерту (варіант вибирається за останньою цифрою залікової).

  Таблиця 3.1 Вихідні дані для виконання Завдання № 1
  ...
  Задача 2 5
  Розрахувати рейтинг для різних постачальників і порівнюючи отримані значення, визначити найкращого партнера. Пріоритет надається джерелу постачання з найбільшим сумарним рейтингом (варіант вибирається за останньою цифрою залікової).
  Таблиця 3.2 Вихідні дані для виконання Завдання №2
  ...
  Задача 3 6
  На основі вихідних даних (таблиця 3.3) розробити стратегію управління матеріальними запасами, застосовуючи інтегрований підхід ABC — XYZ (варіант згідно з останньою цифрою залікової).

  Таблиця 3.3 Вихідні дані для виконання Завдання №3
  ...
  Задача 4 8
  Знайти оптимальне рішення транспортної задачі використовуючи метод «північно-західного кута» та метод «найменших витрат». Варіанти завдань наведені у таблиці 3.5 (згідно з останньою цифрою залікової книжки)...
  Задача 5 10
  Визначити умовні координати розподільчого центру методом розрахунку центра тяжіння та подати графічну інтерпретацію. Дані для розрахунків наведені в таблиці 3.6.

  Таблиця 3.6 Обсяг споживання та координати споживачів
  ...
  Список літератури 12
 • Cитуаційний менеджмент

  1. Виникнення проблемних ситуацій в організації. Суть і завдання ситуаційного менеджменту. 3
  2. Розвиток компетенцій. Ситуаційне управління і кадрова політика 7
  3. Управління за «слабкими сигналами». Реактивний менеджмент 17
  4. Складові ситуаційного підходу, їх характеристика. 18
  Література 21

 • Cитуаційний менеджмент

  1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні. 3
  2. Ситуації у сфері менеджменту. 7
  3. Проведіть ситуаційний аналіз ринків, на яких діє фірма, за такими ознаками: основні сегменти ринку, місткість кожного ринку, кон'юнктура кожного ринку. 17
  Література 23

 • Cпеціалізований туризм

  1. Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку промислового туризму 3
  2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на навчальному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вище означеної тематики 9
  Список використаних джерел 13

 • Cпеціалізований туризм

  Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони для розвитку фестивального туризму 3
  2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на екологічному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вище означеної тематики 6
  Література 12
 • Cпина как орган проявления психики

  Введение 3
  1. Связь психики и здоровья 4
  2. Позвоночник и психическое состояние человека 6
  3. Хроническая боль в спине 10
  4. Болезни спины и психика 12
  Вывод 16
  Список литературы 17
 • Cтрахування


  1. Державне обов'язкове страхування від нещасних випадків 3
  2. Страхування сільськогосподарських тварин 11
  3. Майнове страхування повітряних суден (авіа-каско) 20
  Список використаної літератури 26

 • Cутність аутсорсингу та побудова call- центрів

  Вступ 3
  1. Сутність аутсорсингу 4
  2. Побудова call- центрів 11
  Висновок 16
  Література 17

 • History of English

  Introduction. 3
  Old English (449 - 1066 CE) 3
  Middle English (1066 - 1500 CE) 6
  Early Modern English (1500 – to present day) 9
  References. 11

 • History of English

  Contents.
  Introduction. 3
  Old English (449 - 1066 CE) 3
  Middle English (1066 - 1500 CE) 5
  Early Modern English (1500 – to present day) 7
  English nowadays. 9
  References. 11

 • Lexical and grammatical transformations in translation

  INTRODUCTION 3
  Chapter I. ADEQUACY OF TRANSLATION 4
  1.1. TRANSLATION EQUIVALENCE 4
  1.2. ASPECTS OF TRANSLATING PROCESS 10
  Chapter II. TRANSLATION TRANSFORMATIONS 18
  2.1. TRANSLATION TRANSFORMATIONS AT MORPHOLOGICAL LEVEL 18
  2.2. GRAMMAR TRANSFORMATIONS AT SYNTACTIC LEVEL 21
  Conclusions 26
  Literature 28
 • Lexical and grammatical transformations in translation Лексические и грамматические трансформации при переводе

  INTRODUCTION 3
  Chapter I. ADEQUACY OF TRANSLATION 4
  1.1. TRANSLATION EQUIVALENCE 4
  1.2. ASPECTS OF TRANSLATING PROCESS 10
  Chapter II. TRANSLATION TRANSFORMATIONS 18
  2.1. TRANSLATION TRANSFORMATIONS AT MORPHOLOGICAL LEVEL 18
  2.2. GRAMMAR TRANSFORMATIONS AT SYNTACTIC LEVEL 21
  Conclusions 26
  Literature 28

  Введение 3
  Глава 1 Адекватность перевода 4
  1.1. Эквивалентность перевода 4
  1.2. Аспекты переводческого процеса 11
  Глава 2. Трансформации при переводе. 20
  2.1. Преобразования при переводе на морфологическом уровне. 20
  2.2 Грамматические преобразования на синтаксическом уровне. 23
  Вывод 28
  Список использованной литературы 30
 • Lexico-Semantic Characteristics of Borrowed Words in Modern English

  Introduction 1
  Chapter 1. Lexico-Semantic Characteristics of Borrowed Words in Modern English 3
  1.2. The Definition of Term “Borrowed Words” 7
  1.2. The Types of Borrowed Words in English 11
  1.1.1 Scandinavian Borrowings 11
  1.2.2. French borrowings 12
  1.2.3. Latin Borrowings. 14
  1.2.4. Greek borrowings 16
  1.3. The Criteria of Borrowings 17
  Chapter II Textual Characteristics of Borrowed Words in Morden English 20
  Conclusions 28
  Bibliography 29
 • Marketing Management

  1. Describe company and its current position. 3
  2. Carry out the P.E.S.T approach to analyze the company environment. 4
  4. Market Segmentation Analysis. 7
  5. Target market. 8
  6. Position strategy. 11
  7. Choose one of these possible target markets outlines and appropriate marketing mix, to analyze 4 Ps (Product, Price, Promotion, Distribution). 12
  8. Recommendation. 13
  References. 15
 • Monetary policy

  PLAN
  a. Monetary………………………………………………………………………...p. 3
  b. Targets of monetary policy……………………………………………………...p. 4
  c. Instruments of monetary policy…………………………………………………p. 4
  d. Monetary policy and price level………………………………………………...p. 5
  e. Reserve banks…………………………………………………………………...p. 6
  f. Effectiveness of monetary policy………………………………………………..p. 7
  LITERATURE……………………………………………………………………..p. 8
 • Oперативний план роботи з персоналом, характеристика його етапів

  Оперативний план роботи з персоналом, характеристика його етапів 3
  Використана література 9

 • Oхорона праці


  Вступ 3
  1.Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату 5
  2.Теоретичні основи горіння. Різновидності горіння. 9
  Висновок 15
  Задача 17
  Визначити необхідні площі адміністративних та побутових приміщень при проектуванні друкарні, якщо попередньо визначено, що спискова кількість працівників друкарні повинна становити N=160 осіб.
  Вихідні дані:
  Загальна спискові кількість працівників – N=160 чол.,
  з них: робітників: Nр = 90 осіб,
  інженерно-технічних працівників (ІТР) Nін=45 осіб,
  службовців: Nсл=25 осіб,
  Кількість робочих місць, обладнаних комп'ютерами - 40.
  Співвідношення чоловіків і жінок 0,4:0,6 (тобто 40% та 60%).
  Коефіцієнт складу найчисельнішої зміни - 0,7
  Групи виробничих процесів - lб, 3б.

  Список використаної літератури 22

 • Report. Звіт

  Зміст.
  1. Презентація компанії. 3
  2. Індивідуальне завдання. 5
  3. Переклад ділових паперів. 10
  4. Реклама компанії. 13
  5. Висновок. 14

  Contents.
  1. Presentation of the company. 3
  2. Individual task. 5
  3. Translation of Business Documentation. 10
  4. Advertisement of the company. 13
  5. Conclusion. 14

 • Smart-карти. Електронна комерція

  Вступ 2
  1. Будова та принцип дії смарт-картки 3
  2. Основні вимоги до платіжних систем з використанням інтелектуальних карток. 6
  3. Використання смарт-карток. 8
  Висновок 11
  Література 13
 • SWOT - аналіз Середньої художньої школи ім. Шевченко

  SWOT - аналіз Середньої художньої школи ім. Шевченко
  Висновки
  Література
  Додаток. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
 • SWOT-аналіз підприємства швидкого харчування

  SWOT-аналіз підприємства швидкого харчування (практика)
  Список використаної літератури
 • The article. Ways of translating them into Ukrainian

  Content

  Introduction 2
  1. The Role of Article in Language 3
  1.1. The notion of article 3
  1.2. The Logics of the Articles 4
  1.3. Definite Article the 5
  1.3.1. Etymology 5
  1.3.2. Usage of the definite articles 6
  1.3.2. Reduction and omission 9
  1.4. Indefinite Article 10
  1.4.1. Juncture loss 10
  1.4.2. Discrimination between a and an 11
  1.5. Usage of the Articles 12
  2. Ways of Translating English Articles into Ukrainian 16
  2.1. Translation transformations as the means of rendering the meaning 16
  2.2. The correlation of the articles functions and the type of transformation. 19
  2.3. Translation of articles with the proper names. 22
  Conclusions 24
  List of Literature 26
  Іllustrations 28

  Введение
  1. Роль артикля в языке
  1.1. Понятие артикля
  1.2. Суть артикля
  1.3. Определенный артикль
  1.3.1. Этимология
  1.3.2. Использование определенных артиклей
  1.3.2. Сокращение и опущение
  1.4. Неопределенный артикль
  1.4.1. Потеря связки
  1.4.2. Различия между a and an
  1.5. Использование артиклей
  1.2. Особенности перевода английских артиклей на украинский язык
  Заключение
 • The methods of teaching of grammar in the Higher School

  The Introduction 3
  1. The Methodical bases of teaching of the English grammar 4
  2. The Modern approaches to English grammar studying 10
  The Conclusion 14
  The Literature 15

 • The methods of teaching the lexicology at the High School

  The Introduction 3
  1. The Lexicology as a subject of teaching 4
  2. The Experimental teaching of discipline the lexicology of English language by modular-rating system 6
  The Conclusion 12
  The Literature 13

 • Translation as interlingual and intercultural communications

  INTRODUCTION 3
  CHAPTER I 7
  TRANSLATION AND COMMUNICATION 7
  1.1. Some principal types of translation. 7
  1.2. Translation as a means of interlingual communication. 11
  CHAPTER II 15
  TRANSLATION AS INTERCULTURAL AND ITERLINGUAL COMMUNICATION 15
  2.1. Translation as intercultural communication. 15
  2.1. Translation as interlingual communication. 20
  CONCLUSION 26
  LITERATURE 28

  ВВЕДЕНИЕ 7
  ГЛАВА I 13
  ПЕРЕВОД И КОММУНИКАЦИЯ 13
  1.1. Некоторые основные виды перевода. 13
  1.2. Перевод как средства межъязыковой коммуникации. 18
  ГЛАВА II 22
  ПЕРЕВОД, КАК МЕЖКУЛЬТУРНАЯ И МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 22
  2.1. Перевод как межкультурная коммуникация. 22
  2.1. Перевод как межъязыковая коммуникация. 27
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33

 • Types of Predicates in English and Ukrainian

  Introduction 3
  Part 1 Typology of the main parts of the sentence 5
  Part 2 Classification of the predicate in the english language 7
  Part 3 Classification of the predicate in ukrainian 17
  Part 4 Typological characteristics of the predicate 21
  Conclusions 26
  Bibliography 28

 • Verb tence category in English and Ukrainan

  Content
  Introduction 2
  1. Tenses of the English verb 3
  1.1. The notion of Verb 3
  1.2. Overview of tenses 4
  1.2.1. Present simple or simple present. 7
  1.2.2. Present progressive or present continuous. 7
  1.2.3. Present perfect traditionally called the perfect. 8
  1.2.4. Present perfect progressive or continuous. 9
  1.2.5. Past simple or preterite. 9
  1.2.6. Past continuous or imperfect or past progressive. 10
  1.2.7. Past perfect 10
  1.2.8. Past perfect progressive 11
  1.2.9. Future simple 11
  1.2.10. Future progressive 11
  1.2.11. Future perfect 12
  1.2.12. Future perfect progressive 12
  2. Typological Characteristics of the English and Ukrainian Verb 13
  2.1. Classes of Verbs in English vs. Ukrainian 16
  2.2. Ways of Expressing Morphological Categories of the English and Ukrainian Verb 21
  Conclusions 25
  BIBLIOGRAPHY 27

  Введение 2
  1. Времена английского глагола 3
  1.1. Понятие Глагола 3
  1.2. Краткий обзор времен 4
  1.2.1. Настоящее время. 7
  1.2.2. Настоящее продолжительное время. 7
  1.2.3. Перфект настоящего времени. 8
  1.2.4. Перфект настоящего продолжительного времени. 9
  1.2.5. Прошедшее время. 9
  1.2.6. Прошедшее продолжительное время. 10
  1.2.7. Перфект прошедшего времени 10
  1.2.8. Перфект прошедшего продолжительного времени 11
  1.2.9. Будущее время 11
  1.2.10. Будущее продолжительное время 11
  1.2.11. Перфект будущего времени 12
  1.2.12. Перфект будущего продолжительного времени 12
  2. Типологические Характеристики английского и украинского Глагола 13
  2.1. Классы глаголов в английском и украинском языках 16
  2.2. Способы выражения морфологических категорий английского и украинского глагола 21
  Заключение 25
  БИБЛИОГРАФИЯ 27

Хорошие контрольные работы 1 - 50 из 15287 Следующие контрольные работы >>>
Все контрольные работы:
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2900 | 2901-2950 | 2951-3000 | 3001-3050 | 3051-3100 | 3101-3150 | 3151-3200 | 3201-3250 | 3251-3300 | 3301-3350 | 3351-3400 | 3401-3450 | 3451-3500 | 3501-3550 | 3551-3600 | 3601-3650 | 3651-3700 | 3701-3750 | 3751-3800 | 3801-3850 | 3851-3900 | 3901-3950 | 3951-4000 | 4001-4050 | 4051-4100 | 4101-4150 | 4151-4200 | 4201-4250 | 4251-4300 | 4301-4350 | 4351-4400 | 4401-4450 | 4451-4500 | 4501-4550 | 4551-4600 | 4601-4650 | 4651-4700 | 4701-4750 | 4751-4800 | 4801-4850 | 4851-4900 | 4901-4950 | 4951-5000 | 5001-5050 | 5051-5100 | 5101-5150 | 5151-5200 | 5201-5250 | 5251-5300 | 5301-5350 | 5351-5400 | 5401-5450 | 5451-5500 | 5501-5550 | 5551-5600 | 5601-5650 | 5651-5700 | 5701-5750 | 5751-5800 | 5801-5850 | 5851-5900 | 5901-5950 | 5951-6000 | 6001-6050 | 6051-6100 | 6101-6150 | 6151-6200 | 6201-6250 | 6251-6300 | 6301-6350 | 6351-6400 | 6401-6450 | 6451-6500 | 6501-6550 | 6551-6600 | 6601-6650 | 6651-6700 | 6701-6750 | 6751-6800 | 6801-6850 | 6851-6900 | 6901-6950 | 6951-7000 | 7001-7050 | 7051-7100 | 7101-7150 | 7151-7200 | 7201-7250 | 7251-7300 | 7301-7350 | 7351-7400 | 7401-7450 | 7451-7500 | 7501-7550 | 7551-7600 | 7601-7650 | 7651-7700 | 7701-7750 | 7751-7800 | 7801-7850 | 7851-7900 | 7901-7950 | 7951-8000 | 8001-8050 | 8051-8100 | 8101-8150 | 8151-8200 | 8201-8250 | 8251-8300 | 8301-8350 | 8351-8400 | 8401-8450 | 8451-8500 | 8501-8550 | 8551-8600 | 8601-8650 | 8651-8700 | 8701-8750 | 8751-8800 | 8801-8850 | 8851-8900 | 8901-8950 | 8951-9000 | 9001-9050 | 9051-9100 | 9101-9150 | 9151-9200 | 9201-9250 | 9251-9300 | 9301-9350 | 9351-9400 | 9401-9450 | 9451-9500 | 9501-9550 | 9551-9600 | 9601-9650 | 9651-9700 | 9701-9750 | 9751-9800 | 9801-9850 | 9851-9900 | 9901-9950 | 9951-10000 | 10001-10050 | 10051-10100 | 10101-10150 | 10151-10200 | 10201-10250 | 10251-10300 | 10301-10350 | 10351-10400 | 10401-10450 | 10451-10500 | 10501-10550 | 10551-10600 | 10601-10650 | 10651-10700 | 10701-10750 | 10751-10800 | 10801-10850 | 10851-10900 | 10901-10950 | 10951-11000 | 11001-11050 | 11051-11100 | 11101-11150 | 11151-11200 | 11201-11250 | 11251-11300 | 11301-11350 | 11351-11400 | 11401-11450 | 11451-11500 | 11501-11550 | 11551-11600 | 11601-11650 | 11651-11700 | 11701-11750 | 11751-11800 | 11801-11850 | 11851-11900 | 11901-11950 | 11951-12000 | 12001-12050 | 12051-12100 | 12101-12150 | 12151-12200 | 12201-12250 | 12251-12300 | 12301-12350 | 12351-12400 | 12401-12450 | 12451-12500 | 12501-12550 | 12551-12600 | 12601-12650 | 12651-12700 | 12701-12750 | 12751-12800 | 12801-12850 | 12851-12900 | 12901-12950 | 12951-13000 | 13001-13050 | 13051-13100 | 13101-13150 | 13151-13200 | 13201-13250 | 13251-13300 | 13301-13350 | 13351-13400 | 13401-13450 | 13451-13500 | 13501-13550 | 13551-13600 | 13601-13650 | 13651-13700 | 13701-13750 | 13751-13800 | 13801-13850 | 13851-13900 | 13901-13950 | 13951-14000 | 14001-14050 | 14051-14100 | 14101-14150 | 14151-14200 | 14201-14250 | 14251-14300 | 14301-14350 | 14351-14400 | 14401-14450 | 14451-14500 | 14501-14550 | 14551-14600 | 14601-14650 | 14651-14700 | 14701-14750 | 14751-14800 | 14801-14850 | 14851-14900 | 14901-14950 | 14951-15000 | 15001-15050 | 15051-15100 | 15101-15150 | 15151-15200 | 15201-15250 | 15251-15300 |

© 2007-2011 refsmarket.com.ua | Разработка сайта - «Виртуальные бизнес-системы»